Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam gửi những người làm báo Ngành Cấp thoát nước

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), thay mặt Hội Cấp thoát nước Việt Nam, tôi xin gửi tới những nhà báo nói chung và những người làm báo thuộc ngành cấp thoát nước Việt Nam nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thời gian qua, anh chị em cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên kỹ thuật, cộng tác viên của Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam – cơ quan ngôn luận của Hội Cấp thoát nước Việt Nam – đã có nhiều cố gắng thực hiện mục tiêu tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Tôi mong rằng, trong thời gian tới, anh chị em làm báo thuộc lĩnh vực cấp thoát nước sẽ cùng nhau đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng Tạp chí ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một ấn phẩm có uy tín theo đúng chủ trương đã được Đại hội Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ VI đề ra, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Ngành, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng đất nước Việt Nam ngày một giàu mạnh.
 
Xin trân trọng cảm ơn.
 
 
TM. HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Ngọc Điệp

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1