VWSA: Chương trình Hội nghị BTV, BCH, Hội nghị chính sách ngành nước năm 2021

Ngày 28 - 29/4/2021, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) tiến hành tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ 2 nhiệm kỳ VI và Hội nghị chính sách ngành nước năm 2021. Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Ninh là đơn vị đăng cai tổ chức các sự kiện trên.

Thời gian: Từ 13h30, Thứ Tư ngày 28 tháng 4 năm 2021
Địa điểm: Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh
Số 449 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Chủ trì: Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH:


CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CHÍNH SÁCH:

 

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1