Nước và Tôi là chủ đề của Ngày Nước thế giới 2021

Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của trên toàn thế giới.
 

Hiện nay, trên Thế giới còn 2,2 tỷ người đang sống trong tình trạng không được tiếp cận với nước an toàn, khan hiếm nước. Cùng với việc tiếp cận về điều kiện vệ sinh, tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng - điều này rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững, vì một thế giới ổn định và thịnh vượng. Chúng ta không thể tiến lên toàn cầu hóa trong khi rất nhiều người đang sống mà không có nguồn nước sử dụng an toàn.

 Do vậy, các quốc gia cần phải có những hành động mang tính toàn cầu để giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững 6: “Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030”.

Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm 2021 đề cao về Giá trị của nước, nâng cao vị thế giá trị mà nước mang lại cho cuộc sống, sức khỏe và môi sinh. Ngoài các vấn đề về giá cả, chủ đề này còn bao gồm các giá trị về môi trường, xã hội và văn hóa mà con người đặt ra đối với nước.

Chiến dịch Nước 2021 diễn ra trên mạng xã hội, từ nay đến cuối tháng 12 năm 2020, một chiến dịch kỹ thuật số nhằm tạo ra các cuộc trò chuyện ,thu thập ý kiến và nhận xét từ mọi người trên khắp thế giới về nước và ý nghĩa của nước đối với chính họ, cộng đồng của họ. Mục đích là để hiểu cách mọi người đánh giá cao về tầm quan trọng và giá trị của nước cho dù đó là về mặt kinh tế, xã hội, văn hóa hay theo những cách khác - Nước có vai trò như thế nào đối với cuộc sống ?
 
Kết quả của chiến dịch kỹ thuật số này sẽ góp phần tạo nên Ngày Nước Thế giới sắp tới, kéo dài đến ngày 22 tháng 3 năm 2021./.
Tùng Anh

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1