Thông báo tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề tại Bắc Ninh ngày 30/01/2019

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam dự kiến tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho một số Công ty có trụ tại khu vực Bắc Ninh và Hà Nội.
 
1. Thời gian: 01 ngày 30/01/2019
- 8h30: Kiểm tra thiết bị và phòng thi.
- 9h30: Tập trung thí sinh phổ biến quy chế, hướng dẫn thi trên máy tính.
- 10h30: Tổ chức sát hạch cho đến hết thí sinh tham dự sát hạch.
 
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh
- Số 85 Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 
3. Số lượng dự kiến: Số lượng thí sinh sát hạch khoảng 17 người.

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH:

Bài viết cùng chuyên mục