Lớp bồi dưỡng chuyên đề nâng cao xử lý Ni tơ và Phốt pho​Trong 3 ngày 28, 29 và 30/6/2018 tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam – Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức khóa học nâng cao: Khử Ni Tơ và Phốt Pho.

Tham gia giảng dạy có ông Nguyễn Văn Tiến – Hội Cấp thoát nước Việt Nam; Bà Lê Thị Thùy Trang – Công ty UDC; Bà Trương Thị Thu Thảo – Công ty BIWASE, Bà Lê Thị Thùy Trang – Công ty UDC.
Khóa học gồm có 30 học viên đến từ các Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên được đào tạo các kiến thức cơ bản về quá trình khử Ni tơ và Phốt pho, chiến lược đo và điều chỉnh Ni tơ, Phốt Pho.
 

Bài viết cùng chuyên mục