Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các đơn vị khu vực Miền Bắc


Sáng ngày 30/6/2018 tại Học Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam đã tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các đơn vị khu vực miền Bắc.
Phổ biến quy chế thi

Đăng ký tham dự thi sát hạch lần này có 72 hồ sơ từ các công ty với 2 nội dung dự thi là cấp mới và chuyển đổi. Mỗi thí sinh có thời gian làm bài 30 phút trên máy tính và được biết ngay kết quả sau khi hoàn thành bài thi.

Các thí sinh làm bài thi sát hạch trên máy tính
 
Thí sinh biết kết quả ngay khi kết thúc bài thi

 

 
Ký nhận kết quả thi

Bài viết cùng chuyên mục