Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam thành lập ngày 7 tháng 6 năm 1988, có tên quốc tế là: Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA)

Hiện nay Hội có 6 chi Hội thuộc 3 miền Bắc - Trung - Nam với hơn 300 hội viên tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường trên khắp cả nước, với tổng số gần 70 nghìn cán bộ công nhân viên.

Mục đích của Hội

 • Tập hợp, đoàn kết tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân, các nhà quản lý, các nhà khoa học, hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước hoặc có liên quan đến chuyên ngành cấp thoát nước nhằm động viên, khuyến khích các hội viên nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ, trao đổi thông tin về các thành tựu khoa học kỹ thuật, kinh tế, quản lý, các hoạt động nghề nghiệp, hợp tác kinh doanh, các hoạt động văn hóa xã hội, góp phần phát triển bền vững ngành cấp thoát nước ở Việt Nam.
 • Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích chính đáng của Hội viên và người tiêu dùng.

Hội hoạt động trên các lĩnh vực, thuộc chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường

 • Khai thác
 • Vận hành
 • Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị
 • Quản lý
 • Tư vấn
 • Nghiên cứu khoa học
 • Đào tạo
 • Xây dựng

VWSA đang có quan hệ chặt chẽ với các tổ chức ngành nước trên thế giới và khu vực:

- Đức, Australia, Phần Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungari…

Với các dự án đang triển khai hiệu quả với các đối tác như: GIZ-WMP, TVET, DEVIWAS, Hội ngành nước Australia - AWA, Diễn đàn ngành nước Phần Lan - FWF…

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam là hội viên chính thức của:

 • Hội nước quốc tế
 • Hội nước Châu Á - Thái Bình Dương
 • Thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững. Vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.