VWSA tham gia Diễn đàn Quản lý nước Thông Minh nhân Tuần lễ nước quốc tế 2018

Ngày 3/3 tại Hà Nội đã diễn ra "Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam lần thứ VI" có chủ đề: “Hợp tác phát triển bền vững Tài nguyên nước” nhằm nhìn nhận những thách thức về tài nguyên nước mà các quốc gia đang phải đối mặt.

Cũng tại tuần lễ này, các thành viên đưa ra các sáng kiến hợp tác, các hành động cụ thể để thúc đẩy việc phối hợp quản lý, sử dụng bền vững và chia sẻ lợi ích, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước.

Diễn đàn cũng chia sẻ về những khó khăn và thách thức mà Việt Nam đang gặp phải: "Năng lực quản lý ở các cấp còn nhiều hạn chế bất cập. Ô nhiễm nguồn nước, nhưng bất cập của thay đổi khí hậu gây khó khăn lớn cho ngành nước như hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn. Nhận thức trong cộng đồng còn hạn chế cả về quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng nguồn nước".

Nhân Tuần lễ nước Quốc tế tại Việt Nam năm 2018, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã ký kết Biên bản ghih nhớ với Tổ chức Kwater của Hàn Quốc. Sau buổi lễ ký kết, hai bên sẽ tiếp tục bàn bạc, trao đổi để triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Kwater còn ký kết biên bản ghi nhớ với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Công ty Cấp thoát nước Ninh Bình.
 
Theo Báo điện tử moitruongvadothi.vn

Video khác