VWSA và TVET Ký kết hợp tác chương trình đào tạo Phát triển nguồn nhân lực

Sáng 25/10/2017 tại Hà Nội, ông Cao Lại Quang, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam (Hội CTNVN) và TS. Horst Sommer, Giám đốc chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam” (Chương trình TVET) đã ký kết hợp tác chương trình đào tạo Phát triển nguồn nhân lực giữa Hội CTNVN và Chương trình TVET. Đồng thời ra mắt Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam (VWTC). 

Video khác