Bài hát: Nước cho cuộc đời xanh

- Bài hát truyền thống của Hội Cấp thoát nước Việt Nam

- Sáng tác: Nhạc sĩ Lưu Ba

- Trình bày: Tốp ca nam nữ ĐH Nghệ thuật quân đội

Video khác