Tập huấn về Kỹ năng giảng dạy cho các bộ đào tạo tại doanh nghiệp

Ngày 8/5/2017 với sự phối hợp và hỗ trợ của Dự án Deviwas, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức Khai giảng Khóa tập huấn về Kỹ năng giảng dạy cho các bộ đào tạo tại doanh nghiệp. Đợt đầu tiên của Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày và kết thúc vào ngày 12/5/2017. Đợt tập huấn thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra sau 5-6 tháng nhằm tổng hợp, chia sẻ những bài học kinh nghiệm mà học viên của Khóa học đúc kết được trong quá trình đào tạo.

Hà Thắm

Video khác