Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 16/04/2022

STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm Sinh Số CMND/hộ chiếu/thẻ
1 CTN-00142270 Nguyễn Thanh Ngà 27/02/1986 034086016427
         
2 CTN-00142271 Nguyễn Triều Hải 19/03/1995 054095009498
3 CTN-00142272 Phan Minh Luân 21/06/1986 290802700
4 CTN-00142273 Nguyễn Đức Hưng STT 023209614
5 CTN-00142274 Trần Ngọc Kiều Nga 13/06/1985 079185013721
6 CTN-00105994 Vương Thái Hòa 10/04/1995 054095004530
7 CTN-00114332 Trần Đắc Huy 26/01/1994 087094011091
         
8 CTN-00142275 Lê Nho 01/01/1982 211715167
9 CTN-00142276 Võ Uy Tín 20/07/1993 060093016159
         
10 CTN-00119825 Nguyễn Thành Phi 20/02/1992 086092010693
11 CTN-00142277 Lê Đức Hiền 22/10/1993 197327673
12 CTN-00101817 Trương Nguyễn Huy Hoàng 14/01/1991 221299271
13 CTN-00065806 Nguyễn Thế Dân 08/11/1989 215044582
         
14 CTN-00137779 Đinh Văn Hải Phương 27/06/1988 321308857
15 CTN-00142278 Trần Đình Thắng 19/08/1991 075091001780
16 CTN-00142279 Nguyễn Thanh Khánh Vũ 03/05/1994 074094000326
17 CTN-00142280 Trần Văn Tùng 08/10/1991 197261510
18 CTN-00142281 Nguyễn Mạnh Quỳnh 02/03/1989 212694701
         
19 CTN-00036945 Hoàng Ân 13/10/1984 079084012236
20 CTN-00142282 Nguyễn Lê Quốc Vũ 09/10/1993 079093005570
21 CTN-00142283 Danh Thanh Thiên 04/10/1989 371238766
22 CTN-00070619 Trần Văn Đương 10/05/1989 285261613
23 CTN-00142284 Phạm Ngọc Tiến 03/07/1995 371614557
         
24 CTN-00142285 Lê Hải Nam 22/11/1989 079089003936
25 CTN-00142286 Nguyễn Hữu Ngọc 20/05/1991 173412936
26 CTN-00142287 Đoàn Thịnh 10/01/1995 046095013274
27 CTN-00142288 Trần Đình Tuấn Hiệp 24/08/1995 025746071
28 CTN-00142289 Ngô Quốc Thắng 01/01/1982 049082000182
29 CTN-00142290 Trần Hoàng Đông 04/05/1985 370991978
30 CTN-00142291 Đinh Nguyễn Nhất Duy 26/08/1993 079093031296
         
31 CTN-00142292 Trần Công Hoàng 05/01/1983 066083000142
32 CTN-00142293 Lê Hồng Vinh 30/01/1987 051087000616
         
33 CTN-00142294 Nguyễn Anh Minh 28/12/1987 038087010235
         
34 CTN-00142295 Trần Phạm Vũ Bảo 28/10/1987 215007272
         
35 CTN-00142296 Nguyễn Trường Giang 01/01/1980 087080000151
36 CTN-00142297 Nguyễn Đức Hoàng 29/09/1989 058089009866
37 CTN-00118897 Phạm Văn Huỳnh 17/11/1983 036083000428
38 CTN-00068336 Trần Doãn Trọng Nghĩa 08/03/1989 068089002000
         
39 CTN-00142298 Lê Phạm Quốc Tiến 21/10/1988 068088000243
         
40 CTN-00142299 Nguyễn Huy Dương 12/10/1979 042079000163
41 CTN-00142300 Nguyễn Đại Dương 25/08/1992 051092007488
42 CTN-00142301 Nguyễn Hoài Ninh 02/10/1988 215006783
43 CTN-00090842 Nguyễn Văn Tiến 22/08/1978 034078024633
44 CTN-00142302 Nguyễn Song Ngọc Quốc 06/05/1973 048073000190
45 CTN-00142303 Lê Văn Quý 19/10/1988 038088023853
         
         
46 CTN-00142304 Nguyễn Bá Thạch 23/08/1977 040077009714
         
         
47 CTN-00142305 Lê Thành Nam 25/11/1984 321119966
48 CTN-00054125 Đặng Hữu Chiến 12/01/1983 025286659
         
49 CTN-00142306 Nguyễn Tất Đạt 26/03/1979 033079013786
50 CTN-00142307 Nguyễn Thanh Thiện 19/06/1990 074090001697
51 CTN-00142308 Trần Trung Kiên 01/01/1991 212702525
52 CTN-00142309 Trương Tuấn Vũ 16/06/1992 197299348
53 CTN-00142310 Đặng Minh Sơn 09/05/1987 371167065
54 CTN-00142311 Nguyễn Trọng Đức 27/09/1992 060092007704
         
55 CTN-00142312 Nguyễn Văn Hoàng 09/04/1993 205771204
56 CTN-00142313 Trần Như Ngọc 09/08/1982 051082013429
57 CTN-00142314 Nguyễn Vương Thành Nhân 18/07/1992 221336395
58 CTN-00142315 Phan Qúy Hợi 13/07/1983 191564611
59 CTN-00142316 Đỗ Thanh Bình 12/10/1986 230655787
60 CTN-00142317 Lê Văn Đức 21/12/1992 221327260
61 CTN-00142318 Nìm Tắc In 11/03/1969 060069000012
62 CTN-00116352 Phạm Văn Dũng 23/08/1993 C3411205
63 CTN-00085122 Nguyễn Văn Côi 23/01/1986 240834077
64 CTN-00142319 Đỗ Kế Thế 10/12/1983 052083022988
65 CTN-00142320 Nguyễn Công Thao 24/01/1985 211830187
66 CTN-00142321 Tạ Duy Khánh 16/07/1990 281069332
         
67 CTN-00142322 Ngô Hoàng Duy 25/11/1990 321372547
68 CTN-00142323 Đoàn Quang Đạo 12/10/1993 197309924
69 CTN-00142324 Hồ Bình Phương 23/02/1979 211677158
70 CTN-00142325 Lưu Quang Nam 10/02/1992 212742248
71 CTN-00142326 Đào Ngọc Triều 06/11/1991 272458348
72 CTN-00102154 Trần Văn Hoài 03/02/1991 221298466
73 CTN-00118504 Trần Nguyên Hảo 25/12/1993 281426165
74 CTN-00061547 Lưu Mạnh Hùng 01/03/1991 038091019300
75 CTN-00133828 Trần Văn Phong 15/01/1991 272073617
         
         
76 CTN-00142327 Bùi Quang Luân 07/11/1988 070088000852
77 CTN-00142328 Lê Văn Tâm 15/11/1981 205042876
78 CTN-00142329 Phan Công Tình 10/02/1993 205507194
79 CTN-00142330 Phan Thanh Long 10/05/1987 034087002448
80 CTN-00142331 Trịnh Minh Hùng 18/03/1983 205117307
81 CTN-00142332 Phạm Ngọc Bảo Tuấn 24/11/1990 221282659
82 CTN-00142333 Trương Bạch Tuân 25/06/1992 077092002075
83 CTN-00142334 Nguyễn Bá Tòng 11/08/1992 044092002645
84 CTN-00142335 Bùi Duy Thanh 10/11/1987 082087000378
85 CTN-00142336 Lê Văn Trí 28/08/1983 086083004745
86 CTN-00142337 Võ Văn Thuẩn 06/09/1993 191802395
87 CTN-00142338 Hoàng Nghĩa Dũng 12/02/1988 186347478
         
88 CTN-00142339 Lê Anh Quốc 15/06/1988 285230107
89 CTN-00142340 Lê Tấn Phát 24/03/1989 261102792
90 CTN-00142341 Trần Quang Đức 20/01/1992 044092001726
91 CTN-00142342 Nguyễn Duy Lợi 05/05/1988 250667075
         
92 CTN-00135127 Đoàn Đức Thành 03/01/1984 079084037367
93 CTN-00142343 Nguyễn Việt Hùng 04/04/1993 077093009377
94 CTN-00129258 Huỳnh Ngọc Thái 01/01/1993 051093018041
95 CTN-00142344 Nguyễn Thanh Phương 28/03/1989 072089015585
96 CTN-00142345 Lê Duy Lễ 26/05/1980 095080010665
         
         
97 CTN-00088339 Hoàng Thế Lực 16/08/1985 044085001144
         
98 CTN-00142346 Hoàng Minh Quang 16/07/1995 044095000374
         
99 CTN-00140746 Trương Tuấn Nghĩa 01/02/1989 066089004964
100 CTN-00109866 Đinh Xuân Tùng 16/01/1991 025091000185
101 CTN-00142347 Nguyễn Huỳnh Quốc Cường 21/06/1996 312310615
102 CTN-00142348 Vạn Xuân Toản 13/09/1987 264321714
103 CTN-00142349 Trịnh Văn Tùng 01/01/1990 341392650
104 CTN-00142350 Lê Văn Sinh 22/09/1995 212665346
105 CTN-00142351 Trần Công Trí 28/01/1989 312020494
106 CTN-00142352 Trương Đình Tấn Duy 21/06/1994 261301409
         
107 CTN-00142353 Lương Văn Phương 17/11/1992 230804457
108 CTN-00142354 Đặng Ngọc Ly 04/04/1991 205626170
109 CTN-00142355 Nguyễn Xuân Tường 10/08/1993 352205891
110 CTN-00142356 Nguyễn Văn Tuấn 20/01/1987 038087018569
         
111 CTN-00142357 Lê Hoàng Khánh 10/03/1993 046093016605
112 CTN-00142358 Vũ Văn Dương 13/03/1979 025634197
113 CTN-00142359 Nguyễn Bá Lương 21/01/1992 040092003540
114 CTN-00142360 Trần Quốc Dũng 15/12/1991 215240063
115 CTN-00142361 Trần Thế Lạc 06/08/1985 261110203
         
116 CTN-00142362 Nguyễn Xuân Thắng 26/07/1990 186986730
117 CTN-00142363 Lê Khắc An 01/02/1990 052090000386
118 CTN-00142364 Hà Xuân Tiến Dũng 27/10/1982 044082002815
119 CTN-00142365 Nguyễn Hoài Sang 21/01/1983 072083004521
         
120 CTN-00081432 Bạch Hoàng Điệp 17/03/1982 001082004271
121 CTN-00142366 Nguyễn Anh Đức 23/03/1987 183486742
         
122 CTN-00128109 Đặng Văn Hội 05/08/1988 042088013181
         
123 CTN-00083274 Nguyễn Lưu Thuyên 07/09/1983 001083035771
124 CTN-00066244 Võ Hồng Thu 21/05/1989 331628887
         
125 CTN-00142367 Vũ Đình Đức 10/10/1993 187356133
126 CTN-00014838 Phạm Nguyễn Duy Minh 04/09/1985 092085002683
127 CTN-00117300 Bùi Phước Hải 01/01/1980 340945174
128 CTN-00142368 Lê Minh Đức 19/08/1988 072088001497
         
129 CTN-00142369 Tăng Khắc Thuận 10/05/1992 215215434
130 CTN-00061994 Nguyễn Quang 15/05/1976 042076001662
131 CTN-00142370 Nguyễn Ngọc Thảo 23/11/1992 082092007146
132 CTN-00142371 Nguyễn Thanh Liêm 14/10/1994 083094013690
133 CTN-00142372 Nguyễn Đình Phước 01/08/1972 022775938
         
134 CTN-00088961 Nguyễn Minh Thành 01/01/1981 074081008321
135 CTN-00088958 Nguyễn Tiến Linh 24/08/1991 074091001893
136 CTN-00142373 Bồ Văn Phước 01/01/1985 074085008359
137 CTN-00142374 Đặng Tuấn Anh 02/06/1991 077091002770
138 CTN-00142375 Trần Quách Gia Hưng 01/08/1994 052094015397
139 CTN-00142376 Hà Thùy Minh Thảo 31/03/1980 079180010360
140 CTN-00142377 Nguyễn Ngọc Hải Âu 25/08/1981 082081000188
141 CTN-00142378 Nguyễn Thị Thúy Kiều 24/10/1986 086186013979
         
142 CTN-00142379 Trần Quốc Ngữ 08/02/1989 092089003876
143 CTN-00141401 Nguyễn Công Danh 06/01/1984 077084011381
         
144 CTN-00142380 Nguyễn Đình Thành 11/02/1991 212565434
         
145 CTN-00006493 Phạm Tuấn Anh 26/06/1991 037091001862
146 CTN-00142381 Vi Văn Hải 06/12/1991 241748938
147 CTN-00117928 Ngô Văn Duy 17/03/1993 036093001979
         
         
148 CTN-00142382 Nguyễn Trọng Anh 20/09/1981 183150256
149 CTN-00142383 Nguyễn Khắc Lam 16/07/1996 001096022167
150 CTN-00064384 Huỳnh Giang Tử 18/07/1987 341366436
151 CTN-00056269 Đỗ Ngọc Sơn 16/12/1986 054086006904
152 CTN-00142384 Nguyễn Ngọc Anh 15/11/1992 034092011091
153 CTN-00142385 Phạm Hoàng Giang 06/01/1992 077092002062
154 CTN-00142386 Hoàng Văn Bắc 02/02/1993 045093000874
155 CTN-00115861 Huỳnh Chí Ân 22/10/1990 381525598
156 CTN-00142387 Nguyễn Văn Vũ 08/04/1984 030084018367
157 CTN-00142388 Lê Việt Cường 31/10/1975 079075026019
158 CTN-00142389 Vũ Quang Thành 26/08/1986 285180100
159 CTN-00142390 Nguyễn Văn Tuấn 28/12/1992 049092008545
         
160 CTN-00066924 Hoàng Công Minh Giáp 06/02/1975 044075001716
161 CTN-00142391 Phạm Viết Quân 13/07/1990 173619293
162 CTN-00142392 Nguyễn Trung Kiên 12/06/1984 272577966
163 CTN-00054886 Huỳnh Khánh Duy 25/04/1994 301507857
164 CTN-00142393 Nguyễn Quốc Thoại 27/04/1980 080080009665
165 CTN-00142394 Trần Xuân Cảnh 10/11/1989 215051955
166 CTN-00142395 Trần Văn Dũng 15/10/1986 205183071
167 CTN-00142396 Nguyễn Hoàng Anh 07/07/1991 001091032592
168 CTN-00042856 Võ Thanh Danh 24/02/1980 211648580
169 CTN-00042860 Tô Thanh Tuấn 01/01/1983 079083018723
170 CTN-00142397 Tăng Bá Hồng 03/06/1966 030066002431
171 CTN-00042869 Phạm Ngọc Lê Minh 20/10/1990 079090013670
172 CTN-00142398 Nguyễn Minh Dũng 30/12/1965 079065011484
173 CTN-00142399 Nguyễn Hữu Thắng 22/12/1984 052084002742
         
         
174 CTN-00142400 Nguyễn Hoài Huy 12/05/1987 079087022932
175 CTN-00142401 Nguyễn Đức Tưởng 08/10/1969 049069000020
176 CTN-00115968 Nguyễn Bách Triệu 25/08/1977 052077022107
177 CTN-00000024 Lê Quốc Dũng 15/07/1976 083076000117
         
178 CTN-00058623 Hồ Trọng Nghĩa 02/01/1983 079083008016
179 CTN-00042865 Hà Ngọc Anh 21/09/1973 033073002554
180 CTN-00142402 Đỗ Tuấn Thịnh 10/06/1973 031073014694
181 CTN-00142403 Đặng Trần Khánh Huy 09/11/1974 079074023652
182 CTN-00142404 Trương Thanh Tùng 02/04/1985 079085020988
183 CTN-00142405 Lê Cao Phong 15/08/1975 001075035957
         
         
184 CTN-00142406 Nguyễn Thị Thanh Phương 06/11/1979 025358768
         
185 CTN-00142407 Nguyễn Tuấn Kiệt 13/02/1983 023725945
         
186 CTN-00042847 Nguyễn Quốc Phong 15/03/1988 064088000234
187 CTN-00111325 Nguyễn Thị Lệ 09/02/1983 172200199
188 CTN-00142408 Đặng Đình Duy 19/03/1988 025214886
189 CTN-00142409 Lê Xuân Nhân 20/09/1976 079076008366
190 CTN-00142410 Phạm Trường Đăng Khoa 07/01/1988 024088990
191 CTN-00142411 Lê Phước Dư 28/08/1977 080077002815
192 CTN-00142412 Trần Văn Túc 04/10/1977 051077000332
         
         
         
         
193 CTN-00056184 Mai Minh Nghĩa 13/10/1989 082089000336
         
194 CTN-00142413 Trương Quốc Tú 17/01/1987 311900535
         
         
195 CTN-00142414 Trương Nhựt Minh 01/09/1992 079092034329
196 CTN-00142415 Phạm Lê Hoàng Hưng 15/09/1985 079085027428
         
         
197 CTN-00142416 Từ Huy Hoàng Phong 03/01/1974 079074003359
         
         
198 CTN-00142417 Huỳnh Tấn Tâm 01/02/1975 205705120
         
         
199 CTN-00142418 Võ Quốc Thắng 22/10/1983 079083013833
200 CTN-00142419 Lê Văn Sỹ 11/05/1988 205373673
         
         
201 CTN-00142420 Hoàng Mạnh Hùng 18/06/1981 079081017827
         
         
202 CTN-00142421 Ngô Như Hậu 11/12/1974 024653305
203 CTN-00060827 Nguyễn Anh Dũng 02/03/1977 079077018307
         
204 CTN-00142422 Nguyễn Anh Ngọc 12/07/1983 079183015294
205 CTN-00142423 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 22/12/1981 023553796
         
206 CTN-00142424 Nguyễn Ngọc Thông 01/03/1979 024885827
         
207 CTN-00142425 Nguyễn Văn Toàn Châu 19/01/1976 079076022581
208 CTN-00142426 Phùng Thị Ngọc Trâm 28/01/1981 079181014114
         
209 CTN-00142427 Phạm Quốc Dân 07/03/1977 079077014015
         
         
210 CTN-00142428 Phạm Bạch Triều 18/02/1979 023218574
211 CTN-00022054 Lê Quang Thi 22/04/1973 022715101
212 CTN-00142429 Phạm Thanh Phú 10/03/1975 080075012592
         
213 CTN-00142430 Trần Thái Thi 30/03/1982 023475879
214 CTN-00142431 Trương Bảo Tú 06/10/1992 187202549
215 CTN-00142432 Phạm Minh Hoàng 16/03/1984 026104695
216 CTN-00142433 Trương Minh Hải 27/03/1990 183773697
217 CTN-00142434 Phạm Văn Vinh 29/03/1992 212742262
218 CTN-00142435 Nguyễn Ngọc Anh 16/09/1993 371523184
         
219 CTN-00142436 Bùi Long Duẩn 30/10/1987 245068513
         
         
220 CTN-00142437 Hà Văn Thiên 22/12/1992 272257495
221 CTN-00142438 Phan Văn Xuyên 10/10/1989 052089000384
222 CTN-00142439 Trần Văn Trưởng 22/01/1993 215280820
223 CTN-00142440 Hồ Trọng Thành 10/10/1994 040094010589
224 CTN-00141043 Nguyễn Minh Hồ 25/10/1984 221093097
         
         
225 CTN-00129172 Lê Minh Phương 04/07/1978 025505530
226 CTN-00120409 Hà Nguyễn Tấn Đạt 11/02/1996 079096015214
227 CTN-00132548 Trần Quang Dũng 16/07/1993 036093024474
         
228 CTN-00054114 Chu Tuấn Hảo 09/11/1978 024905001
229 CTN-00126746 Trần Ngọc Cẩm 12/05/1979 052079003169
230 CTN-00006500 Lê Tiến Dũng 12/12/1971 200964844
231 CTN-00145092 Nguyễn Duy Tân 29/05/1992 086092010892
232 CTN-00145093 Trần Hoàng Phi 02/10/1995 231057863
233 CTN-00132675 Nguyễn Hiền Thanh Sơn 26/02/1975 092075000662
         
234 CTN-00145094 Trần Minh Luân 03/08/1988 092088000950
235 CTN-00140249 Nguyễn Khắc Quý 18/11/1985 038085001585
236 CTN-00145095 Nguyễn Thanh Hải 09/04/1995 221371130
237 CTN-00145096 Đặng Trần Vĩnh Nguyên 25/04/1980 052080015324
         
238 CTN-00145097 Đinh Huy Hoàng 13/11/1983 038083007161
239 CTN-00145098 Hoàng Thế Dương 27/07/1986 026086008554
         
240 CTN-00145099 Hồ Lê Hiển 16/08/1995 221390184
241 CTN-00145100 Hồ Phi Hải 15/09/1993 272375224
         
242 CTN-00145101 Nguyễn Trung Dũng 20/03/1983 017083000967
243 CTN-00145102 Nguyễn Văn Hiệu 02/02/1996 212480938
244 CTN-00145103 Võ Thành Minh 17/11/1980 024624762
         
245 CTN-00131544 Vũ Huy Vũ 10/05/1989 077089001125
246 CTN-00145104 Nguyễn Công Đoàn 17/11/1990 052090014099
247 CTN-00145105 Nguyễn Minh Hiếu 15/10/1988 285200898
248 CTN-00145106 Nguyễn Văn Hải 18/10/1989 186609641
249 CTN-00112563 Trần Hữu Trí 15/02/1988 276112739
250 CTN-00145107 Lâm Sĩ Thắng 10/08/1993 264379851
251 CTN-00145108 Lê Hữu Hoàng 22/06/1992 250901670
252 CTN-00145109 Lý Thành Vinh 05/01/1988 241038183
253 CTN-00145110 Ngô Đăng Sự 16/05/1992 052092013784
254 CTN-00145111 Nguyễn Duy Tùng 28/06/1983 211824040
         
255 CTN-00145112 Nguyễn Minh Tuấn 04/01/1990 301360786
256 CTN-00145113 Nguyễn Như Trãi 20/03/1985 197125497
257 CTN-00145114 Nguyễn Thái Bình 02/10/1986 087086018186
258 CTN-00145115 Nguyễn Thanh Cảnh 15/07/1991 052091020555
259 CTN-00145116 Trần Nhật Trường 05/10/1986 301182124
         
260 CTN-00145117 Lương Tuấn Đạt 30/11/1991 036091008508
261 CTN-00145118 Nguyễn Trường Xuân 25/02/1990 132008237
262 CTN-00145119 Phạm Nhật Minh Sơn 09/05/1987 054087009573
263 CTN-00145120 Võ Viết Đàm 10/06/1992 054092005168
264 CTN-00145121 Trần Văn Bảo 09/08/1992 221358963
265 CTN-00145122 Trần Trung Đức 20/09/1991 C4531722
266 CTN-00145123 Thiều Ngọc Huy 18/01/1993 054093006269
267 CTN-00033669 Phạm Văn Lai 27/03/1983 051083000370
268 CTN-00145124 Nguyễn Xuân Tuấn 23/06/1973 001073038110
         
269 CTN-00071757 Nguyễn Văn Trường 20/05/1992 341626951
270 CTN-00145125 Nguyễn Văn Hùng 03/02/1990 264333949
271 CTN-00145126 Nguyễn Văn Da 10/02/1982 001082004146
272 CTN-00145127 Nguyễn Thị Phương Anh 16/08/1988 031188005217
273 CTN-00145128 Trần Ngọc Châu 20/01/1993 273396767
274 CTN-00145129 Trương Minh Trí 18/01/1993 082093000974
275 CTN-00145130 Nguyễn Bá Trung 27/06/1990 068090011954
         
276 CTN-00145131 Trần Vĩnh Thành 03/08/1995 312307726
277 CTN-00145132 Đoàn Anh Minh 30/11/1989 261118197
278 CTN-00145133 Dương Quang Cảnh 04/03/1984 205057858
279 CTN-00145134 Nguyễn Phú Quí 02/02/1993 312157731
280 CTN-00145135 Nguyễn Đặng Quang Trung 04/03/1992 089092009525
281 CTN-00145136 Nguyễn Bá Tình 03/02/1989 075089000706
282 CTN-00145137 Nguyễn Quốc Phây 23/04/1992 051192006343

Khóa học khác

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam