Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

Tên viết tắt    HV0106    
Tên gọi    Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Ngày thành lập    14/12/2009    
Tên quốc tế    -
Tel    055 3823842       Fax    -    Email    -
646 Quang Trung TX Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Website    -    
Ngành nghề    Các trường đào tạo
Mã số thuế: 4300490105
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1