Công ty CP Công trình đô thị Vạn Ninh

Công ty CP Công trình đô thị Vạn Ninh
Địa chỉ Công ty: 151 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, tinh Khánh Hoà
Điện thoại: 093 519 3500 
Đại diện công ty: Ông Hà Ngọc Phi
Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 093 519 3500
Người liên hệ: Ông Hà Ngọc Phi – Giám đốc
Điện thoại: 093 519 3500
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1