Công ty Cổ phần Xây dựng Anh Tài

Công ty Cổ phần Xây dựng Anh Tài
Địa chỉ Công ty: Số 8 Đường 27A, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 6281 8285; Fax: 028 6281 8295
Email: atccorporation@yahoo.com
Đại diện công ty: Ông Nguyễn Thế Tài
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 093 888 282
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1