Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Phố XanhĐịa chỉ Công ty: 27B Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
Điện thoại: 0254 3737 200;         
Fax: 0254 3737 200
Email: ketoanpx0106@gmail.com
Website:  www.congnghephoxanh.com

Công ty TNHH TM & DVCN Phố Xanh được thành lập và hoạt động chủ yếu theo các lĩnh vực sau: 

Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực môi trường như:
- Thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý nước cấp;
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường;
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ;
Lập đề án bảo vệ môi trường… và các dịch vụ môi trường liên quan khác. 
Mua bán các thiết bị máy móc, vi sinh phục vụ cho nhu cầu xử lý môi trường. 
Tư vấn đầu tư, xin chủ trương thực hiện các Dự án…