1545/Khó khăn, thách thức và Một số quan điểm quản lý hoạt động cấp nước tại Việt Nam

Khó khăn, thách thức và Một số quan điểm quản lý hoạt động ...

18/03/2019

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương ...

1541/Đánh giá Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN 7957:2008) về thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCVN: 01/2008/BXD) về Quy hoạch xây dựng

Đánh giá Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN 7957:2008) về thoát nước - ...

16/03/2019

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam luôn gắn liền với ngành xây dựng và đã ...

1540/Xác định chi phí dịch vụ thoát nước và xây dựng lộ trình thực hiện tại các đô thị

Xác định chi phí dịch vụ thoát nước và xây dựng lộ trình ...

16/03/2019

Việt Nam đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng do ...

1524/Chính sách phát triển ngành nước Việt Nam: Cơ hội, thách thức, khó khăn và những kiến nghị

Chính sách phát triển ngành nước Việt Nam: Cơ hội, thách thức, ...

8/03/2019

Mặc dù cơ chế chính sách đang được hoàn thiện, bộ máy quản lý khá đầy đủ và ...

1519/VWSA tổ chức Hội nghị thường niên về Chính sách phát triển ngành nước

VWSA tổ chức Hội nghị thường niên về Chính sách phát triển ...

2/03/2019

Ngày 1/3/2019, tại TP Thủ Dầu Một, Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Diễn đàn nước Phần Lan ...

1499/Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

13/02/2019

Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt thuộc ...

1489/Hướng dẫn mới về phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Hướng dẫn mới về phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

17/01/2019

Ngày 27/12/2018,Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BXD  hướng dẫn phương pháp định giá ...

1488/Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới về giám sát chất lượng nước sinh hoạt

Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới về giám sát chất ...

17/01/2019

Theo quy chuẩn mới của Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố phải có bộ phận tiến hành kiểm tra chất lượng ...

1438/Tổng kết hoạt động của Ban Chính sách phát triển năm 2018

Tổng kết hoạt động của Ban Chính sách phát triển năm 2018

11/12/2018

Ngày 6/12/2018 tại Hà Nội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức buổi họp tổng kết hoạt động của ...

1408/Miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền cấp ...

30/10/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề ...

1388/Quy hoạch cấp nước: Bài toán lượng và chất

Quy hoạch cấp nước: Bài toán lượng và chất

8/10/2018

Đồ án Quy hoạch cấp nước ...

1384/Tiền cấp quyền khai thác nước khác với thuế tài nguyên nước

Tiền cấp quyền khai thác nước khác với thuế tài nguyên nước

3/10/2018

Công ty TNHH ABC được biết, theo Nghị định 82/2017/NĐ-CP thì các đơn vị khai thác nước dưới đất phải ...

1375/Tiền cấp quyền khai thác nước khác với thuế tài nguyên nước

Tiền cấp quyền khai thác nước khác với thuế tài nguyên nước

27/09/2018

Công ty TNHH ABC được biết, theo Nghị định 82/2017/NĐ-CP thì các đơn vị khai thác nước dưới đất phải ...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »

 

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1