171/VWSA thông báo Kế hoạch đào tạo Quý IV/2016 và 2017

VWSA thông báo Kế hoạch đào tạo Quý IV/2016 và 2017

25/05/2017

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam hiện đang tiếp tục nhận được sự ...

170/Mời tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử dành cho các doanh nghiệp cấp thoát nước

Mời tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử dành ...

25/05/2017

Căn cứ nhu cầu đào tạo và đề xuất của các đơn vị phía Bắc về bồi ...

169/Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức TOT5

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức TOT5

25/05/2017

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam và Chương trình Quản lý nước thải của Tổ chức ...

168/Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng tại TP.HCM

Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn quản lý dự án ...

25/05/2017

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT - BXD đến ...

165/Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn quản lý dự án ...

25/05/2017

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2016/TT - BXD đến ...

164/Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 tại Hà Nội và TP. HCM

Thông báo tập huấn các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 ...

25/05/2017

Để kịp thời giúp các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định ...

163/Thông báo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông báo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

25/05/2017

Để kịp thời giúp các đơn vị có liên quan đến việc triển khai công ...

162/Thông báo Tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp nước và công trình thoát nước

Thông báo Tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công ...

25/05/2017

Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các ...

159/Tập huấn cổ phần hóa tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Tập huấn cổ phần hóa tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

25/05/2017

Nhằm hỗ trợ các đơn vị hội viên Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam giải đáp ...

158/Thông báo tập huấn Quy chuẩn quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD và QCVN 07-2 :2016/BXD

Thông báo tập huấn Quy chuẩn quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD và QCVN ...

25/05/2017

Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD hành Quy chuẩn ...

157/Thông báo mở lớp tập huấn: Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại TP Hồ Chí Minh

Thông báo mở lớp tập huấn: Quản lý lao động, tiền lương và ...

25/05/2017

Để kịp thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt ...

155/Thông báo địa điêm tập huấn Thông tư 08/2016/TT – BTC và Thông tư 09/2016/TT

Thông báo địa điêm tập huấn Thông tư 08/2016/TT – BTC và Thông ...

25/05/2017

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (CTNVN) đã nhận được danh sách đăng ký của đơn vị cho lớp Tập huấn ...

154/Thông báo Mở Lớp Tập huấn quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Thông báo Mở Lớp Tập huấn quản lý lao động, tiền lương và ...

25/05/2017

Để kịp thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt ...

152/Thông báo Mở lớp tập huấn về Thông tư số 08/2016/TT-BTC và Thông tư số 09/2016/TT-BTC

Thông báo Mở lớp tập huấn về Thông tư số 08/2016/TT-BTC và ...

25/05/2017

Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về ...

151/Thông báo Khai giảng Lớp bồi dưỡng Kiểm soát viên doanh nghiệp

Thông báo Khai giảng Lớp bồi dưỡng Kiểm soát viên doanh nghiệp

25/05/2017

Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát toàn bộ tài ...

148/Thông báo mở Lớp Bồi dưỡng Kiểm soát viên Doanh nghiệp

Thông báo mở Lớp Bồi dưỡng Kiểm soát viên Doanh nghiệp

25/05/2017

Căn cứ vào đề xuất của các đơn vị Hội viên; sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của ...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị