930/Thông báo Tập huấn các Quy định mới liên quan đến đầu tư xây dựng (tháng 9/2017 tại Hà Nội)

Thông báo Tập huấn các Quy định mới liên quan đến đầu tư ...

7/09/2017

Đầu năm 2017, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành một số văn bản liên quan đến hoạt động ...

929/Thông báo mở lớp Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại TP. HCM tháng 9/2017

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại TP. HCM ...

7/09/2017

Ngày 13/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1402/QĐ – TTg phê duyệt Kế hoạch cụ thể ...

908/Mời tham dự Lớp Quản lý tài sản và tài chính cho các Công ty TN &XLNT tại TP.HCM trong tháng 8/2017

Mời tham dự Lớp Quản lý tài sản và tài chính cho các Công ty ...

8/08/2017

Được sự hỗ trợ từ Chương trình Quản lý nước thải của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ - WMP), Hội ...

907/Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại Hà Nội trong tháng 8/2017

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng ...

8/08/2017

Ngày 13/7/2016, Thủ chính Chính phủ ban hành Quyết định số 1402/QĐ - TTg phê duyệt Kế hoạch cụ thể ...

906/Thông báo tập huấn Quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng tại TP.HCM trong Tháng 8.2017

Thông báo tập huấn Quy định mới liên quan đến hoạt động ...

8/08/2017

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có liên quan cập nhật, nắm vững và thực hiện đúng các quy ...

893/Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng Kiểm soát viên Doanh nghiệp tại TP.HCM tháng 8/2017

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng Kiểm soát viên Doanh nghiệp ...

28/07/2017

Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát toàn bộ tài chính và thẩm định báo cáo hoạt động ...

187/Thông báo Họp Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Thông báo Họp Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam

25/05/2017

Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Hội Cấp Thoát ...

186/Thông báo tập huấn cập nhật một số quy định mới nhất liên quan đến Luật Kế toán 2015

Thông báo tập huấn cập nhật một số quy định mới nhất liên ...

25/05/2017

Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế ...

185/Thông báo Tập huấn một số quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Thông báo Tập huấn một số quy định mới liên quan đến hoạt ...

25/05/2017

Cuối năm 2016, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã ban hành một số văn ...

184/Thông báo mở lớp: Bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực quản trị công ty sau CPH

Thông báo mở lớp: Bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và ...

25/05/2017

Nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, quản lý của các đơn vị Hội ...

182/Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy cho cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp

Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy cho cán bộ đào tạo ...

25/05/2017

Một trong những trọng tâm trong chương trình Giai đoạn 2 của Dự án Hợp tác Hiệp ...

181/Tuyển sinh Đại học chuyên ngành Cấp thoát nước (Hệ VLVH)

Tuyển sinh Đại học chuyên ngành Cấp thoát nước (Hệ VLVH)

25/05/2017

Theo nguyện vọng của các đơn vị Hội viên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về đào tạo Đại học ...

179/Mời tham dự các chuyên đề đào tạo về quản lý nước thải

Mời tham dự các chuyên đề đào tạo về quản lý nước thải

25/05/2017

Được sự hỗ trợ của Chương trình Hợp tác Việt - Đức về Đổi mới đào tạo ...

178/Kế hoạch đào tạo của Hội Cấp thoát nước Việt Nam Quý IV/2016

Kế hoạch đào tạo của Hội Cấp thoát nước Việt Nam Quý ...

25/05/2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của các đơn vị hội viên và các Chi ...

177/Thông báo Đào tạo chuyên đề: Vận hành và bảo dưỡng mạng lưới thoát nước tại Huế

Thông báo Đào tạo chuyên đề: Vận hành và bảo dưỡng mạng ...

25/05/2017

Được sự hỗ trợ của Chương trình Quản lý nước thải của Tổ chức Hợp tác ...

172/Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Quản trị nhân sự & Chính sách lao động

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Quản trị nhân sự & Chính sách ...

25/05/2017

Công tác quản trị nhân sự và chính sách lao động đóng vai trò quan trọng trong sự ...

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị