Bộ Xây dựng công bố lộ trình xây dựng Luật Cấp thoát nước

Bộ Xây dựng vừa ban hành lộ trình xây dựng dự luật điều chỉnh về cấp thoát nước, với mục tiêu Quốc hội thông qua luật quan trọng này vào tháng 5/2025.
Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Luật điều chỉnh về Cấp, thoát nước của Bộ Xây dựng - Ảnh 1.

Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng đề nghị và soạn thảo Đề án Luật điều chỉnh về Cấp, thoát nước vừa được Bộ Xây dựng ký và gửi văn bản cho Hội Cấp thoát nước Việt Nam. 

Quyết định bao gồm những mốc thời gian cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Đề nghị xây dựng luật

Lập đề nghị xây dựng Luật, báo cáo tổng kết và bản tổng hợp, giải trình và lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương (các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y Tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Ngoại giao) 63 địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan vào tháng 6-7 năm 2023.

Bộ Xây dựng dự kiến trình Dự án Luật cấp, thoát nước lên Chính phủ thông qua Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật vào tháng 10/2023, Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ sơ và gửi Bộ Tư pháp để lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Chính phủ biểu quyết thông qua đề nghị về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh và Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh vào tháng 5 năm 2024.

Giai đoạn 2: Soạn thảo luật

Bộ Xây dựng sẽ soạn thảo Luật bao gồm: Tờ trình Chính phủ về dự thảo Luật; Dự thảo luật; Bản đánh giá thủ tục hành chính; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Tháng 4 năm 2023, Bộ Xây dựng lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt nam và Hội Cấp thoát nước Việt Nam, sau đó trình Chính phủ dự thảo Luật vào tháng 7 năm 2023.

Chính phủ trình hồ sơ dự thảo đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến và Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua dự thảo Luật vào tháng 5 năm 2025.

Tác giả:
Tuấn Anh

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1