Sawaco đặt ra năm giải pháp lớn giảm thất thoát nước tới 2030

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ thực hiện các giải pháp về quản lý, kinh tế, tài chính, kỹ thuật và xã hội để giảm tỷ lệ thất thoát nước tới 2030.
 

Sawaco, đơn vị chịu trách nhiệm cấp nước cho toàn bộ người dân TP. HCM, đô thị lớn nhất Việt Nam, đã đặt ra năm giải pháp cụ thể để dễ dàng áp dụng, thực hiện đạt hiệu quả cao nhằm hạ tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 15% vào 2030, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đắng thông tin cho Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam.

Xác định rõ trong bài toán kinh tế, 1 đồng chi phí sẽ bằng 1 đồng lợi nhuận, Sawaco đặt ra các giải pháp về quản lý, tăng cường năng lực, thể chế; Giải pháp mang tính kinh tế thông qua hợp đồng mua bán sỉ, hợp đồng dịch vụ cung cấp nước với các công ty cổ phần cấp nước; Giải pháp về kỹ thuật quản lý vận hành mạng lưới; Giải pháp về quan hệ cộng đồng, vận động xã hội và Giải pháp về tài chính.

Năm ngoái, tỷ lệ thất thoát nước được hạ xuống 18,24%, hay 1,72 điểm phần trăm thấp hơn năm 2021, và nhờ đó Sawaco đã tiết kiệm được hơn 80 tỷ đồng.

"Sawaco luôn xác định, giảm thất thoát nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng nước sạch phục vụ khách hàng", ông Đắng viết trong một thư trả lời câu hỏi phỏng vấn của Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam.

Năm nay Tổng Công ty đặt mục tiêu hạ tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 17,9%.

SAWACO tiết kiệm hơn 80 tỷ đồng từ giảm thất thoát nước - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng giám đốc SAWACO.

Nhiều biện pháp giảm thất thoát nước

Để đạt được kết quả như của năm 2022, trong hơn 10 năm qua, Sawaco đã áp dụng kết hợp đồng thời các giải pháp cả về thể chế, tổ chức, nhận thức lẫn kỹ thuật, công nghệ như thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ cấp nước năm 2013 nhằm tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; Lập Phòng Giảm thất thoát nước năm 2017.

Tổng Công ty cũng đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, động viên trong hoạt động giảm thất thoát nước thông qua việc giao chỉ tiêu giảm thất thoát nước hàng năm cho từng đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tiễn; Triển khai và hoàn thiện mô hình nhân viên quản lý khu vực (mô hình caretaker) trong công tác quản lý, thực hiện giảm nước thất thoát, thất thu.

Về mặt kỹ thuật, Sawaco đã thành lập Trung tâm Điều khiển Phân phối đặt tại Xí nghiệp Truyền dẫn Nước sạch (từ sự hỗ trợ của dự án USP Hà Lan); mạnh dạn thử nghiệm đồng hồ nước thông minh góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, mang lại hiệu quả trong công tác giảm nước thất thoát vô hình.

Tổng Công ty đã hoàn thiện phân vùng tách mạng, giảm thất thoát nước chủ động tại các DMA; cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ mục (từ năm 2010 đến năm 2021 đã cải tạo được gần 850 km đường ống); ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ vào công tác giảm thất thoát nước: Hệ thống SCADA kiểm soát áp lực, lưu lượng trên mạng lưới. 

SAWACO tiết kiệm hơn 80 tỷ đồng từ giảm thất thoát nước - Ảnh 2.

Công nhân Công ty CP Cấp nước Bến Thành thi công đồng hồ tổng DMA.
Công ty là một trong các đơn vị thành viên của SAWACO.

Hệ thống SAWAGIS quản lý mạng lưới hiệu quả cùng với rất nhiều các ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai tại các đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo cấp nước an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nước thất thoát thất thu.

Các trang thiết bị được nâng cấp, trang bị kịp thời, phục vụ công tác dò tìm rò rỉ, quản lý mạng lưới; các chương trình hỗ trợ, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật trong và ngoài nước đã được triển khai, góp phần nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty.

Sawaco nghiên cứu các giải pháp thông minh hóa hạ tầng nước qua Internet vạn vật (IoT), từ đó thu thập số liệu từ hiện trường nhằm giám sát và cảnh báo các vấn đề có thể xảy ra, cũng như hướng tới đào tạo phát triển các năng lực nghề nghiệp liên quan tới chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho nguồn nhân lực kỹ thuật và vận hành cốt lõi.

Các đường ống dẫn nước thường đặt dưới lòng đường kết hợp với hàng loạt hệ thống cơ sở hạ tầng khác như điện, viễn thông, giao thông… nên việc khắc phục thất thoát, ngăn chặn nước rò rỉ chảy dưới lòng đường như Sawaco đã và đang tiến hành góp phần ngăn cản, hạn chế tình trạng sụt lún gây hư hại, ảnh hưởng các công trình hạ tầng của TP. HCM.

TP. HCM sụt lún trung bình 16,2 mm mỗi năm, nhanh gấp 4 lần tốc độ sụt lún của Jakarta (Indonesia), dựa trên kết quả phân tích ảnh vệ tinh của 48 thành phố trên thế giới giai đoạn 2014-2020 trong một nghiên cứu của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) ở Singapore công bố tháng 9/2020.

Nguyên nhân gây sụt lún ở các thành phố trên bao gồm việc khai thác nước ngầm, dầu mỏ và khí đốt, cùng với tốc độ xây dựng nhanh các công trình nhà cửa, hạ tầng đô thị, NTU cho hay.

Bài viết cùng chuyên mục