Hội thảo trực tuyến Tổng kết Dự án giữa Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Diễn đàn ngành nước Phần Lan

Ngày 17/12/2020, Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Diễn đàn ngành nước Phần Lan và Công ty Công ty Informa Markets Vietnam đã tổ chức Hội thảo trực tuyến tổng kết Dự án về “Phát triển ngành Nước và Vệ sinh tại Việt Nam thông qua các quan hệ hợp tác mới”.


Video toàn bộ hội thảo

Dự án do Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Diễn đàn ngành nước Phần Lan (FWF) ký kết hợp tác và khởi động từ năm 2017 với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Phần Lan. Sau 3 năm thực hiện, Dự án đã triển khai được nhiều hoạt động thiết thực, đem lại hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển của Hội và ngành cấp thoát nước Việt Nam.
 
Lễ ký kết khởi động Dự án
 
Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội thảo đã tổng kết đánh giá các kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện dự án, mở ra hướng hợp tác mới giữa Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), Diễn đàn nước Phần Lan (FWF) và các doanh nghiệp ngành nước Việt Nam và Phần Lan cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời thảo luận và trao đổi về hoạt động chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp Phần Lan cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Dưới đây là các tham luận được trình bày tại Hội thảo:


PV

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1