Hình ảnh người dân Ninh Thuận oằn mình chống hạn

Tính đến ngày 24/5, tổng lượng nước ở 21 hồ chứa của tỉnh chỉ còn 23,78/194,49 triệu m3, chiếm hơn 12% dung tích thiết kế; trong đó 17 hồ chứa đang cạn kiệt, một số hồ đã trơ đáy.


Tỉnh Ninh Thuận vừa công bố cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán ở cấp độ 3, riêng 2 huyện Thuận Nam, Thuận Bắc ở cấp độ 4. (Ảnh: TTXVN)


Tính đến ngày 24/5, tổng lượng nước ở 21 hồ chứa của tỉnh chỉ còn 23,78/194,49 triệu m3, chiếm hơn 12% dung tích thiết kế; trong đó 17 hồ chứa đang cạn kiệt, một số hồ đã trơ đáy. Trong ảnh: Người dân Ninh Thuận tích trữ nước. (Ảnh: TTXVN)


Người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn phải sử dụng những vũng nước đục còn sót lại dưới suối để giặt giũ và sinh hoạt do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn tích trữ nước vào chum, vại, bình, can... do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn tích trữ nước vào chum, vại, bình, can... do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn tích trữ nước vào chum, vại, bình, can... do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Người dân đào hố sâu đến cả 10m tại lòng hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải để lấy nước. (Ảnh: TTXVN)


Trước tình hình hạn hán dự kiến còn kéo dài, Ninh Thuận đang tích cực thực thi nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân và triển khai các giải pháp để chống hạn.


Dự án nạo vét, cải tạo hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải đang được triển khai góp phần chống hạn. (Ảnh: TTXVN)


Người dân bơm nước từ những hố được đào sâu xuống đáy sông Lu, huyện Thuận Nam để lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Hồ Phước Trung, huyện Bác Ái có dung tích dưới mực nước chết. (Ảnh: TTXVN)


Hồ Phước Trung, huyện Bác Ái có dung tích dưới mực nước chết. (Ảnh: TTXVN)


Hồ Tân Giang, huyện Ninh Phước có dung tích dưới mực nước chết. (Ảnh: TTXVN)


Lòng hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải khô cạn đến tận đáy, chỉ còn sót lại những xác cây chết và các đường ống dẫn nước do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Hồ sông Biêu, huyện Thuận Nam có dung tích dưới mực nước chết. (Ảnh: TTXVN)


Người dân bơm nước từ những hố được đào sâu xuống đáy sông Lu, huyện Thuận Nam để lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Lòng hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải khô cạn đến tận đáy, chỉ còn sót lại những xác cây chết và các đường ống dẫn nước do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Lòng hồ Ông Kinh, huyện Ninh Hải khô cạn đến tận đáy, chỉ còn sót lại những xác cây chết và các đường ống dẫn nước do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Khẩn trương lắp đặt đường ống dẫn nước của dự án thủy lợi Tân Mỹ dung tích 200 triệu m3 nước để chống hạn. (Ảnh: TTXVN)


Khẩn trương lắp đặt đường ống dẫn nước của dự án thủy lợi Tân Mỹ dung tích 200 triệu m3 nước để chống hạn. (Ảnh: TTXVN)
Dự án đập dâng hạ lưu ngăn mặn, giữ ngọt sông Dinh sắp hoàn thành để chống hạn. (Ảnh: TTXVN)


Dung tích nước hồ sông Biêu, huyện Thuận Nam đang dưới mực nước chết. (Ảnh: TTXVN)


Các con kênh thuộc hệ thống sông Biêu, huyện Thuận Nam cạn khô nước do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Từ đầu tháng 5/2020 đến nay, toàn tỉnh có 180 hộ/703 nhân khẩu phải dùng nước sinh hoạt do chính quyền địa phương và lực lượng quân đội chở đến cấp. (Ảnh: TTXVN)
Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận mang nước sạch đến cho người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn trong đợt hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn tích trữ nước sạch vào chum, vại, bình, can... do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Ninh Thuận mang nước sạch đến cho người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn trong đợt hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)


 

 Hồ Phước Trung, huyện Bác Ái có dung tích dưới mực nước chết. (Ảnh: TTXVN)
 

Người dân thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn tích trữ nước sạch vào chum, vại, bình, can... do hạn hán kéo dài. (Ảnh: TTXVN)
 
Theo TTXVN

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1