Thông báo Tập huấn các quy định mới về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 14/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.
 
Để giúp cho cán bộ của các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định mới nhất của Nhà nước về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức “Lớp tập huấn cập nhật các quy định mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, ban hành tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ”.
 


Một lớp Tập huấn về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam tổ chức

Công tác quản lý Chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

1. Đối tượng:
- Lãnh đạo các doanh nghiệp;
- Trưởng, phó phòng kế hoạch, kỹ thuật của các doanh nghiệp;
- Trưởng, phó ban, thành viên Ban quản lý dự án;
- Cán bộ làm công tác tư vấn, giám sát, lập hồ sơ dự toán công trình và làm công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2.Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 18/10/2019;

3. Địa điểm: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, địa chỉ: Ngõ 129, đường Trần Phú, quận Hà Đông, Tp Hà Nội (cạnh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội).

4. Giảng viên: TS. Phạm Văn Khánh – Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng.

5. Nội dung bồi dưỡng: Các quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ. 

6. Kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng: Các chi phí bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, giải khát giữa giờ và các chi phí khác phục vụ khóa học. 
- Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp kinh phí: 400.000 đ/học viên; 
- Các doanh nghiệp chưa là Hội viên Hội CTNVN: 500.000 đ/học viên.

7. Hình thức thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày 17/10/2019. Thông tin tài khoản:
Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam
Số tài khoản (VND): 1305201016520
Ngân hàng: Agribank – Chi nhánh Tràng An 
 
Đề nghị Quý đơn vị gửi danh sách cán bộ tham dự lớp tập huấn theo mẫu về địa chỉ Email: nguyenvantuoibxd@gmail.com, trước ngày 17/10/2019.

Danh sách học viên tham dự lớp tập huấn cập nhật các quy định mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Nghị định 68).
 
STT Họ và Tên Giới tính Chức vụ Điện thoại di động
         
         
 

Mọi thông tin liên quan tới công tác tổ chức lớp học, xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tươi – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam – Di động: 0946329757. Email: nguyenvantuoibxd@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn./.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị