Đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy ngành nước Việt Nam

Ngày 1/3/2019, tại Bình Dương, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam tổ chức Hội nghị ngành nước với chủ đề “Chính sách phát triển ngành nước: Cơ hội, khó khăn, thách thức và kiến nghị” tham dự có trên 300 đại biểu đại diện đến từ Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng...; các tổ chức quốc tế WB, ADB, Diễn đàn Nước Phần Lan...; các Hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nước.
 
Sau khi lắng nghe ý kiến trao đổi, thảo luận từ Hội nghị, Hội đã tổng hợp báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ. Dưới đây là tờ trình của Hội Cấp thoát nước Việt Nam gửi Thủ Tướng Chính Phủ xem xét.


 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1