Tập huấn về Lao động tiền lương tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, vừa qua Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam đã tổ chức Lớp tập huấn cập nhật các văn bản mới về chế độ, chính sách lao động và tiền lương tác động đến công tác quản lý và xây dựng chi phí, giá thành cấp thoát nước  tại Hồ Chí Minh (ngày 12/3/2019) và tại Hà Nội (ngày 15/3/2019) 
 

Lớp tập hấn tại TP.Hồ Chí Minh

Tham gia lớp tập huấn lần này có 70 học viên là các lãnh đạo các xí nghiệp trực thuộc doanh nghiệp; trưởng, phó phòng tổ chức lao động, tiền lương, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý lao động, tiền lương cho doanh nghiệp và các xí nghiệp trực thuộc; trưởng, phó phòng kinh tế, tài chính và cán bộ trực tiếp làm công tác theo dõi về lao động, tiền lương thuộc các doanh nghiệp cấp thoát nước khu vực phía Nam.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, các doanh nghiệp đã tiến hành cổ phần hóa, nhà nước thoái vốn 100% hoặc không chi phối. Điều này đã tác động rất lớn đến công tác quản lý của doanh nghiệp; đặc biệt là về chế độ chính sách, lao động, tiền lương.
 

Lớp tập hấn tại TP.Hồ Chí Minh
 
Lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ của các doanh nghiệp cấp thoát nước trực tiếp làm về chế độ chính sách, lao động, tiền lương  nắm vững những quy định pháp luật mới ban hành, gồm: Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018; Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018; Nghị định 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018; Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 và một số Thông tư hướng dẫn có liên quan. 

Ngày 15/3/2019, một lớp tập huấn với nội dung tương tự cũng đã được tổ chức thành công tại Hà Nội thu hút sự tham gia của rất đông học viên đến từ các doanh nghiệp ngành nước khu vực phía bắc.

Tổng kết lớp tập huấn, các học viên đều đã được Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam trao chứng nhận tham dự.

Hình ảnh Lớp tập huấn tại Hà Nội:
 


Bài viết cùng chuyên mục