Thông báo Lớp tập huấn về chế độ, chính sách lao động tiền lương mới

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, các doanh nghiệp đã tiến hành cổ phần hóa, nhà nước thoái vốn 100% hoặc không chi phối. Điều này đã tác động rất lớn đến công tác quản lý của doanh nghiệp; đặc biệt là về chế độ chính sách, lao động, tiền lương.
 
Nhằm giúp cho cán bộ của các doanh nghiệp cấp thoát nước trực tiếp làm về chế độ chính sách, lao động, tiền lương  nắm vững những quy định pháp luật mới ban hành, gồm: Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018; Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018; Nghị định 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018; Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 và một số Thông tư hướng dẫn có liên quan. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (CTNVN) tổ chức “Lớp tập huấn cập nhật các văn bản mới về chế độ chính sách, lao động, tiền lương tác động đến công tác quản lý và xây dựng chi phí, giá thành cấp thoát nước” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 
1. Đối tượng:
- Lãnh đạo doanh nghiệp;
- Lãnh đạo các xí nghiệp trực thuộc doanh nghiệp;
- Trưởng, phó phòng Tổ chức lao động, tiền lương, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý lao động, tiền lương cho doanh nghiệp và các xí nghiệp trực thuộc;
- Trưởng, phó phòng kinh tế, tài chính và cán bộ trực tiếp làm công tác theo dõi về lao động, tiền lương.
 
2.Thời gian - Địa điểm
2.1. Tại Hà Nội
- Thời gian: 01 ngày 07/3/2019 (Khai mạc 8h30 ngày 07/3/2019)
- Địa điểm: Học viên Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng.
                   Địa chỉ Ngõ 129, Đường Trần Phú, quận Hà Đông, Tp Hà Nội.


2.2. Tại TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian: 01 ngày 12/3/2019 (Khai mạc 8h30 ngày 12/3/2019)
- Địa điểm: Trường Cao đẳng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Xây dựng.
                  Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
 
4. Giảng viên: TS. Tống Thị Minh – Nguyên Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương – Bộ Lao động Thương binh và xã hội.
 
5. Nội dung bồi dưỡng: Có nội dung chương trình bồi dưỡng gửi kèm theo.
 
6. Kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng: Các chi phí bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, ăn trưa, giải khát giữa giờ và các chi phí khác phục vụ khóa học. 
- Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp kinh phí: 500.000 đ/học viên; 
- Các doanh nghiệp chưa là Hội viên Hội CTNVN: 700.000 đ/học viên. 7. Hình thức thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày 05/3/2019.

Thông tin tài khoản:
Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam
Số tài khoản (VND): 1305201016520
Ngân hàng: Agribank – Chi nhánh Tràng An 

Đề nghị Quý đơn vị gửi danh sách cán bộ tham dự lớp tập huấn theo mẫu về địa chỉ Email: nguyenvantuoibxd@gmail.com, trước ngày 05/3/2019 (đối với lớp tại Hà Nội) và trước ngày 8/3/2019 (đối với lớp tại TP.Hồ Chí Minh).
 
Danh sách học viên tham dự lớp tập huấn cập nhật các văn bản mới về chế độ chính sách, lao động, tiền lương tác động đến công tác quản lý và xây dựng chi phí, giá thành cấp thoát nước.
 
 STT Họ và tên Giới tính Chức vụ Điện thoạt di động
1        
       
 
 
Mọi thông tin liên quan tới công tác tổ chức lớp học, xin vui lòng liên hệ:
Ông Nguyễn Văn Tươi - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam
Di động: 0946329757. Email: nguyenvantuoibxd@gmail.com 
 
Trân trọng cảm ơn./.

TM. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Phạm Xuân Điều 
 

Bài viết cùng chuyên mục