Thông báo tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Khánh Hòa - Tháng 1/2019

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam dự kiến tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho một số Công ty có trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa.

1. Địa điểm sát hạch: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa - Số 58 YERSIN, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2. Thời gian: 02 ngày từ ngày 26 và 27/01/2019 (7h 30 sáng 26/01 tập trung thí sinh phổ biến quy chế, hướng dẫn thi trên máy tính; 9h 30 sáng 26/01 tổ chức sát hạch cho đến hết thí sinh tham dự sát hạch).

3. Số lượng thí sinh sát hạch: 48 người. Danh sách như sau: 

Bài viết cùng chuyên mục