Thông báo Lớp bồi dưỡng về lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, các doanh nghiệp đã tiến hành cổ phần hóa, nhà nước thoái vốn 100% hoặc không chi phối. Điều này đã tác động rất lớn đến công tác quản lý của doanh nghiệp; đặc biệt là công tác lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội.
Nhằm giúp cho cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội nắm vững những quy định pháp luật và vận dụng xử lý các tình huống liên quan đến tranh chấp lao động; sau khi khảo sát ở một số đơn vị với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (CTNVN) tổ chức “Lớp Bồi dưỡng cập nhật các chính sách mới về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tác động đến công tác quản lý và xây dựng chi phí, giá thành cấp thoát nước”.

Bài viết cùng chuyên mục