Giới thiệu về các công trình cấp nước tiêu biểu


Với vai trò là cầu nối, tập hợp các hội viên là các doanh nghiệp và các đối tượng khác hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công nghiệp và nông nghiệp ở Việt Nam, đồng thời là trung tâm thông tin, hỗ trợ và phát triển chuyên môn cho các hội viên, Hội Cấp thoát nước Việt Nam triển khai nhiệm vụ: Đánh giá, lựa chọn các công trình cấp nước tiêu biểu, nhân dịp 30 năm phát triển và đổi mới công nghệ trong lĩnh vực cấp nước đô thị ở Việt Nam, nhằm tổng kết, đánh giá, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, những giải pháp kỹ thuật và quản lý, tôn vinh những mô hình tốt đã xây dựng được trong thời gian vừa qua, chia sẻ thông tin, các bài học kinh nghiệm, nhân rộng các thành công, tạo động lực cho các hội viên tiếp tục đầu tư nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới, ứng dụng các thành tựu KHCN trong sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ cho cộng đồng.

Các loại dự án, công trình tiêu biểu dự thi bao gồm:
 • Các sản phẩm chế tạo, dự án hay công trình cấp nước được thi công lắp đặt, đã được ứng dụng vào thực tế (kể cả xây dựng mới và cải tạo);
 • Hoạt động vận hành, bảo dưỡng, quản lý công trình và hệ thống; các mô hình tổ chức quản lý hệ thống cấp nước hay một/ một số hợp phần của hệ thống cấp nước đô thị.
Tiêu chí lựa chọn các dự án, công trình tiêu biểu:
 • Dự án, công trình đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra;
 • Giải pháp có tính đặc thù, có tính mới, sáng tạo;
 • Dự án, công trình mang lại hiệu quả tích cực về mặt kỹ thuật và tài chính cho doanh nghiệp và/hoặc cho địa phương;
 • Dự án, công trình mang lại hiệu quả tích cực về mặt kinh tế, xã hội, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững;
 • Tính phức tạp, liên ngành của bài toán được giải quyết;
 • Các tác động tiêu biểu, tích cực khác, làm cho dự án, công trình trở thành khác biệt.
Danh sách Hội đồng xét chọn các công trình cấp nước tiêu biểu
(Ban hành theo Quyết định số 23/QĐ-HCTNVN ngày03 tháng 03 năm 2018 của Hội CTNVN)
 • Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Ứng Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Hội CTNVN.
 • Phó chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến, Phó chủ tịch Hội CTNVN.
 • Phó chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ XD.
 • Thư ký Hội đồng: GS. TS. Nguyễn Việt Anh, Trưởng Ban KHCN, Hội CTNVN.
Các thành viên Hội đồng:
 • ThS. Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Cấp nước, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ XD.
 • Ông Nguyễn Văn Thiền, Phó chủ tịch Hội CTN Việt Nam, Chủ tịch, TGĐ. Công ty CTN&MT Bình Dương.
 • Ông Đinh Chí Đức, Phó CT Hội Cấp thoát nước Việt Nam.
 • Ông Nguyễn Văn Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Cấp nước miền Bắc.
 • Ông Trương Công Nam, Chi hội trưởng Chi hội Cấp nước miền Trung.
 • Ông Đặng Văn Ngọ, Chi hội trưởng Chi hội Cấp nước Miền Nam.
 • PGS. TS. Trần Đức Hạ, Viện trưởng Viện NCCTN&MT, Hội CTNVN, chuyên gia.
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Tín, Trường ĐHXD, chuyên gia.
 • Ông Đặng Duy Tình, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Nước và Môi trường – WASE.
 • Ông Vũ Hồng Dương, CT Công ty CN Hải Phòng.
 • Ông Nguyễn Như Hà, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam VIWASE.
Tổ thư ký, giúp việc cho Hội đồng:
 • Bà Nguyễn Thị Bích Đào, Chánh văn phòng Hội CTNVN.
 • KS. Lê Trọng Bằng – Viện KHKT MT Trường Đại học Xây dựng.
Đánh giá chung:
Trong số các hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Nhà máy xử lý nước có 15 hồ sơ; Giải pháp quản lý mạng lưới, quản lý khách hàng, chương trình chống thất thoát, … có 5 hồ sơ; Giải pháp công nghệ mới, cụ thể (công trình thu nước, xử lý nước, bơm tăng áp, năng lượng mới…) có 8 hồ sơ; Công trình cấp nước dân sinh, ven đô, nông thôn có 5 hồ sơ. Nhìn chung, chương trình đã khích lệ tinh thần nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong khí thế thi đua lành mạnh, được các Công ty – Hội viên tích cực hưởng ứng. Các hồ sơ tham gia dự thi đã được các doanh nghiệp, các chi hội chọn lựa. Hầu hết các hồ sơ đều tốt, đã được công chúng biết đến, đã khẳng định vị thế trong ngành nước. Cuốn kỷ yếu này giới thiệu các công trình đạt giải “Công trình cấp nước tiêu biểu”. Các thông tin về các công trình được lấy từ hồ sơ dự thi do các Công ty Cấp nước cung cấp.
 
 

Bài viết cùng chuyên mục