Nhìn lại quá trình đào tạo Giảng viên nguồn (TOT)

Sau 1 năm triển khai, Chương trình Đào tạo Giảng viên nguồn hợp tác giữa GIZ - WMP và Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) đã thành công tốt đẹp. Ngày 5/8/2016, sau khi Khóa đào tạo Giảng viên nguồn lần thứ 4 (TOT4) kết thúc, GIZ - WMP và VWSA đã long trọng tổ chức lễ Tổng kết bế giảng toàn khóa và trao chứng chỉ cho các học viên tham gia. 

Video khác