VWSA và GIZ tổ chức khóa đào tạo Giảng viên lần thứ hai (TOT2)

Theo đúng kế hoạch, từ ngày 11 đến 15 tháng 1 năm 2016, VWSA và GIZ phối hợp tổ chức khóa đào tạo giảng viên lần thứ hai (TOT2). Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị được chọn làm địa điểm tổ chức khóa đào tạo lần này.

Video khác