Khóa đào tạo Vận hành và bảo dưỡng mạng lưới thoát nước tại Bình Dương

Ngày 18/7/2016 được sự hỗ trợ của Chương trình Quản lý nước thải của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ - WMP), Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) đã tổ chức khai giảng lớp chuyên đề Vận hành và bảo dưỡng mạng lưới thoát nước tại Việt Nam cho các doanh nghiệp thoát nước và xử lý nước thải. Lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19/7 tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương.

Sau khi tham gia chuyên đề đào tạo này, học viên sẽ có kiến thức để hỗ trợ cán bộ kỹ thuật của công ty trong việc lập kế hoạch công việc hàng ngày, đồng thời họ sẽ có cái nhìn khái quát để giám sát khu vực xây dựng hệ thống thoát nước. Học viên sẽ hiểu những nguyên tắc cơ bản của phương pháp vận hành & bảo dưỡng dựa trên cách tiếp cận theo nhu cầu hơn thực tế của đơn vị.

Video khác