Khóa đào tạo về Bảo dưỡng vận hành Nhà máy/Trạm XLNT Phi tập trung tại TP.HCM

Trong khuôn khổ chương trình Hợp tác đào tạo về quản lý nước thải, từ ngày 20 - 25/6/2016, Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức - GIZ đã phối hợp tổ chức 2 chuyên đề đào tạo liên quan đến quản lý kỹ thuật của các doanh nghiệp thoát nước và xử lý nước thải.