Sự lựa chọn mới trong ngành cấp thoát nước 2

Vật liệu Polyethylen bắt đầu được nghiên cứu và đưa vào sử dụng những năm 50 của thế kỷ 20. Đến nay, công nghệ vật liệu Polyethylen đạt được bước phát triển vượt bậc với sự ra đời của vật liệu Polyethylen mật độ cao (HDPE). Việc chuyển từ ống kim loại sang ống nhựa chất lượng cao HDPE (Poli Etilen mật độ cao) đang là xu hướng chung trên thế giới trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Video khác