Tập huấn về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác nước

Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ - CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có liên quan cập nhật, nắm vững và thực hiện đúng các quy định mới nhất tại Nghị định này, cũng như giải đáp các thắc mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện; ngày 12/10/2017,  Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước - Hội cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức lớp Tập huấn các vấn đề liên quan đến quy định trên.

Lớp tập huấn được tổ chức tại Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng, 14 Kỳ Đồng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh thu hút gần 60 Học viên là các Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc; Trưởng/phó phòng kinh tế, kỹ thuật; Trưởng, phó phòng kê toán, tài chinh; Cán bộ phòng kế toán, tài chính, kinh tế và kỹ thuật đến từ hơn 20 đơn vị thuộc khu vực miền Nam.
 

 
Ông Nguyễn Hồng Tiến - Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tới tham dự và phát biểu Khai giảng lớp tập huấn

Giảng viên của lớp tập huấn là ông Hoàng Văn Bảy - Cục trưởng Cục Quản lý Tài Nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường -  đơn vị trực tiếp soạn thảo Nghị định 82/2017/NĐ - CP. 

Nội dung tập huấn tập trung vào làm rõ tinh thần cơ bản của Nghị định: quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và đối tượng áp dụng. Liên quan đến việc thu tiền cấp quyền khai thác, khi áp dụng Nghị định này có ảnh hưởng như thế nào đến giá dịch vụ của các đơn vị khai thác sử dụng tài nguyên nước. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp ngành nước đang thực hiện việc sản xuất, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt, dịch vụ…

 
Tham gia lớp tập huấn, các học viên cũng đã được hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định tính cấp quyền khai thác tài nguyên nước và được chính Cục trưởng cục Quản lý tài nguyên nước giải đáp các thắc mắc, phản hồi của doanh nghiệp liên quan tới Nghị định này.

 Video: Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước trực tiếp giải đáp các thắc mắc, phản hồi của doanh nghiệp
 
Hà Thắm

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị