VWSA tiếp tục tổ chức Bồi dưỡng Kiểm soát viên doanh nghiệp

Được sự hỗ trợ của Dự án Hợp tác Hiệp hội Đức - Việt nâng cao năng lực ngành Nước Việt Nam (DEVIWAS), ngày 18/8 - 19/8/2017 tại Văn phòng Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng (TPHCM), Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kiểm soát viên doanh nghiệp.
 

 
Tham gia lớp tập huấn có 93 học viên là thành viên Ban Kiểm soát công ty; thành viên Hội đồng quản trị các công ty cổ phần; Hội đồng thành viên Công ty TNHH; Kế toán trưởng, Trưởng, phó phòng Kế toán, Kế toán tổng hợp; các cán bộ kiểm soát tài chính; các nhà quản lý doanh nghiệp; các cán bộ công tác tại 25 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước tại khu vực phía Nam.
 
Giảng viên lớp tập huấn là TS. Lê Quang Bính - Nguyên Phó Vụ trưởng, Kiểm toán nhà nước, đã có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, kiểm toán và trực tiếp tham gia giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, phân tích tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm toán, kiểm soát hội đồng quản trị…cho các tổ chức trong và ngoài nước.
 
Lớp tập huấn cung cấp cho học viên các kiến thức liên quan đến hoạt động kiểm soát doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực kiểm soát toàn bộ tài chính và thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỚP BỒI DƯỠNG

 
Hà Thắm
 

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị