Tập huấn các quy định mới nhất trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đáp ứng nhu cầu của hội viên và tạo điều kiện cho các đơn vị có liên quan cập nhật, nắm vững và thực hiện đúng các quy định mới nhất trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, ngày 17/8, Hội cấp thoát nước Việt Nam với sự hỗ trợ của Dự án DEVIWAS đã tổ chức tập huấn cập nhật một số quy định mới liên quan đến hoạt động nói trên.  

Lớp tập huấn được tổ chức tại Văn phòng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng, 14 Kỳ Đồng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc cập nhật các văn bản chính sách, các quy định của nhà nước, 21 đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước khu vực phía Nam đã cử cán bộ tham dự. 
 

127 học viên là lãnh đạo các doanh nghiệp; Trưởng/phó phòng kế hoạch, kỹ thuật của các doanh nghiệp; Trưởng/phó ban, thành viên Ban quản lý dự án; Cán bộ làm công tác an toàn lao động trong doanh nghiệp đã tham dự lớp tập huấn lần này.

Giảng viên của lớp tập huấn là ông Hoàng Thọ Vinh - Nguyên hàm Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng. 
 
 
Đầu năm 2017, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành một số văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: 

- Nghị định 42/2017/NĐ - CP ngày 5/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ - CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư 01/2017/TT - BXD  ngày 6/2/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, hướng dẫn việc xác định và khảo sát chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác kháo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư 03/2017/TT - BXD ngày 16/3/2017 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng, hướng dẫn xác định chi phí thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng quy định tại điều 37 Nghị định số 46/2015/NĐ - CP.

- Thông tư 04/2017/TT - BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng; hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo và giải quyết sự cố sập, đổ máy thiết bị, vật tư sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

- Quyết định 79/BXD ngày 15/2/2017  công bố định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 32/2015/NĐ - CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
Hà Thắm

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị