VWSA: Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho các đơn vị Khu vực miền Bắc

Ngày 17 - 18/8/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Hà Nội), với sự hỗ trợ của Dự án DEVIWAS, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho các đơn vị hội viên. 

Tham dự lớp bồi dưỡng có 55 học viên là các lãnh đạo doanh nghiệp, các BQL Dự án, cán bộ quản lý phòng đấu thầu, phòng kế hoạch, phòng kinh tế và chuyên viên quản lý dự án và đầu thầu thuộc 15 đơn vị hội viên khu vực miền Bắc. 
 

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm kịp thời giúp các đơn vị có liên quan cập nhật, nắm vững và thực hiện đúng các quy định mới nhất liên quan đến đấu thầu qua mạng với các nội dung cụ thể:
- Tổng quan về đấu thầu qua mạng. Giới thiệu về hệ thống đấu thầu qua mạng, giao diện chính, các chức năng, thông tin chính trên hệ thống 
- Giới thiệu về Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC và Cổng Thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Quy trình đăng ký bên mời thầu/nhà thầu, đăng tải thông tin đấu thầu; Quy trình đấu thầu qua mạng (các bước như thông báo mời thầu (TBMT), bán hồ sơ mời thầu (HSMT), mở thầu, nhập kết quả đánh giá, chọn nhà thầu trúng thầu).
- Hướng dẫn bên mời thầu/nhà thầu chuẩn bị kịch bản để đấu thầu qua mạng (Thực hành máy tính)
- Hướng dẫn đóng vai bên mời thầu, nhà thầu tiến hành thực hiện đấu thầu qua mạng (Thực hành trên máy tính).
- Hướng dẫn quy trình đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu (Đăng tải TBMT, phát hành HSMT, mở thầu, nhập kết quả đánh giá, chọn nhà thầu trúng thầu) và nhà thầu (tham dự thầu) (Thực hành trên máy tính)
- Giải đáp thắc mắc về đấu thầu qua mạng, thảo luận, kế hoạch triển khai đấu thầu qua mạng.
 

Học viên sau khi tham dự khóa học đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng theo quy định của Pháp luật do Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch của Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp. 
 
Ngày 13/7/2016, Thủ chính Chính phủ ban hành Quyết định số 1402/QĐ – TTg phê duyệt Kế hoạch cụ thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025. Theo đó, việc áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước là yêu cầu bắt buộc theo lộ trình phù hợp với điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông và trình độ, nhận thức của các bên tham gia, đồng thời phải có chế tài nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân cố tình không áp dụng đấu thầu qua mạng. 

Căn cứ tình hình thực tế, trong giai đoạn 2019 - 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh tăng tỷ lệ áp dụng cho từng năm đáp ứng mục tiêu đến năm 2025:
- 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Một số hình ảnh khác tại lớp bồi dưỡng:
 

 


 
Hà Thắm

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị