Chi hội cấp nước miền Nam tổ chức tập huấn về kỹ năng giao tiếp

Ngày 3/5 và 4/5 tại thành phố Hồ Chí Minh, với sự phối hợp của Dự án DEVIWAS, Chi hội cấp nước miền Nam đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp cho các hội viên Chi hội.
 

Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của gần 80 học viên là các lãnh đạo, trưởng phó phòng của các doanh nghiệp cấp nước khu vực phía Nam. Giảng viên lớp học là TS. Lương Minh Việt - Phó trưởng Khoa quản lý nhà nước về kinh tế, Học viện Hành chính quốc gia.
 
Trong hai ngày tập huấn, các học viên đã được cung cấp các kiến thức liên quan tới: xây dựng hình ảnh trong giao tiếp, phân tích đối tượng giao tiếp, những rào cản trong giao tiếp… từ đó giúp học viên lựa chọn ra cách thức giao tiếp phù hợp và hiệu quả, góp phần xây dựng nên bản sắc văn hóa của doanh nghiệp.
  
Hà Thắm

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị