Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho các đơn vị Khu vực miền Nam

Để kịp thời giúp các đơn vị có liên quan cập nhật, nắm vững và thực hiện đúng các quy định mới nhất liên quan đến đấu thầu qua mạng; được sự hỗ trợ của dự án DEVIWAS, ngày 21 - 22/4/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội cấp thoát nước Việt Nam (CTNVN) đã tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho các đơn vị Khu vực miền Nam.
 

Lớp tập huấn diễn ra trong 1,5 ngày với sự hướng dẫn của 2 giảng viên là ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Chuyên viên Cục quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT, Thành viên Ban QLDA Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ và ông Trần Tuấn Linh, Cục Quản lý đấu thầu, thành viên Tổ soạn thảo thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

Gần 80 học viên là lãnh đạo các doanh nghiệp; Các BQL Dự án, cán bộ quản lý phòng đấu thầu, phòng kế hoạch, phòng kinh tế và chuyên viên quản lý dự án và đầu thầu của các đoan vị, doanh nghiệp cấp nước phía Nam.
 

Các giảng viên và học viên đã cùng nhau trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác đầu thầu qua mạng với các nội dung cụ thể:
- Tổng quan về đấu thầu qua mạng. Giới thiệu về hệ thống đấu thầu qua mạng, giao diện chính, các chức năng, thông tin chính trên hệ thống
- Giới thiệu về Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC và Cổng Thông tin Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Quy trình đăng ký bên mời thầu/nhà thầu, đăng tải thông tin đấu thầu; Quy trình đấu thầu qua mạng (các bước như thông báo mời thầu (TBMT), bán hồ sơ mời thầu (HSMT), mở thầu, nhập kết quả đánh giá, chọn nhà thầu trúng thầu).
- Hướng dẫn bên mời thầu/nhà thầu chuẩn bị kịch bản để đấu thầu qua mạng (Thực hành máy tính)
- Hướng dẫn đóng vai bên mời thầu, nhà thầu tiến hành thực hiện đấu thầu qua mạng (Thực hành trên máy tính).
- Hướng dẫn quy trình đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu (Đăng tải TBMT, phát hành HSMT, mở thầu, nhập kết quả đánh giá, chọn nhà thầu trúng thầu) và nhà thầu (tham dự thầu) (Thực hành trên máy tính)
- Giải đáp thắc mắc về đấu thầu qua mạng, thảo luận, kế hoạch triển khai đấu thầu qua mạng.
- Xác nhận kết quả khóa đào tạo.
 

Lớp bồi dưỡng kết thúc vào ngày 22/4. Các học viên tham dự đều được nhận chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng theo quy định của Pháp luật do Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch của Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp.
 
Ngày 13/7/2016, Thủ chính Chính phủ ban hành Quyết định số 1402/QĐ - TTg phê duyệt Kế hoạch cụ thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025. Theo đó, việc áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước là yêu cầu bắt buộc theo lộ trình phù hợp với điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông và trình độ, nhận thức của các bên tham gia, đồng thời phải có chế tài nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân cố tình không áp dụng đấu thầu qua mạng.

Dự kiến trong giai đoạn 2019 - 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ điều chỉnh tăng tỷ lệ áp dụng cho từng năm đáp ứng mục tiêu đến năm 2025:
- 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 
Hà Thắm

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị