Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng Kiểm soát viên Doanh nghiệp tại TP.HCM tháng 8/2017

Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát toàn bộ tài chính và thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; hướng tới mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững; được sự hỗ trợ của Dự án Hợp tác Hiệp hội Đức – Việt nâng cao năng lực ngành Nước Việt Nam (Dự án DEVIWAS), Hội Cấp thoát nước Việt Nam (CTNVN) tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kiểm soát viên Doanh nghiệp.

Đối tượng: Thành viên Ban Kiểm soát công ty; thành viên Hội đồng quản trị các công ty cổ phần; Hội đồng thành viên Công ty TNHH; Kế toán trưởng, Trưởng, phó phòng Kế toán, Kế toán tổng hợp; các cán bộ kiểm soát tài chính; các nhà quản lý doanh nghiệp; các cán bộ công tác ở các đơn vị có liên quan và các cá nhân có nhu cầu.
 
Thời gian: 02 ngày (từ 18/8 – 19/8/2017). Khai mạc 8h30 ngày 18/8/2017 
Địa điểm: Văn phòng Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng
                  Địa chỉ: Số 14 Kỳ Đồng, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
 
Giảng viên: TS. Lê Quang Bính - Nguyên Phó Vụ trưởng, Kiểm toán nhà nước, đã có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, kiểm toán và trực tiếp tham gia giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, phân tích tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm toán, kiểm soát hội đồng quản trị…cho các tổ chức trong và ngoài nước.
 
Kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng: Các chi phí bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu,giải khát giữa giờ, giấy chứng nhận và các chi phí khác phục vụ khóa học. 
- Dự án hỗ trợ một phần kinh phí. 
- Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp kinh phí: 1.200.000 đ/học viên; 
- Các doanh nghiệp chưa là Hội viên Hội CTNVN: 1.400.000 đ/học viên.  
 
Hình thức thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày 10/8/2017. Thông tin tài khoản:
- Tên tài khoản: Hội Cấp thoát nước Việt Nam;
- Số tài khoản (VND): 12010000010702;
- Ngân hàng: Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Địa chỉ: Block A, Vincom Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội.
 
Đề nghị Quý Công ty gửi danh sách cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng theo mẫu về địa chỉ Email: tienvutccbbxd@gmail.com trước ngày 07/8/2017.
 
Danh sách học viên tham dự lớp Bồi dưỡng Kiểm soát viên doanh nghiệp
 
STT Họ và Tên Giới tính Chức vụ Điện thoại di động
         
         
 
 
Mọi thông tin liên quan tới công tác tổ chức lớp học, xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tiến - Ban Đào tạo Hội CTNVN - Di động: 0912221637. Email: tienvutccbbxd@gmail.com
 

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị