WSA tổ chức lớp đào tạo Quản lý tài sản và tài chính đầu tiên


Ngày 14 - 15/7/2017, được GIZ-WMP tiếp tục hỗ trợ, Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức lớp Quản lý tài sản và tài chính cho các công ty Thoát nước và xử lý nước thải tại Công ty Thoát nước và XLNT Đà Nẵng.


Giảng viên và Ban tổ chức lớp đào tạo


Lớp đào tạo thu hút sự tham gia của 24 học viên đến từ 4 công ty hoạt động trong lĩnh vực thoát nước và môi trương khu vực miền Trung:
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
Công ty Cổ phần môi trường và công trình Đô Thị Huế
Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng

3 giảng viên của lớp đào tạo là: Giảng viên Đinh Quang Hiệp , Diệp Nguyên Thịnh và Trần Thị Lựu là những giảng viên đã được VWSA và GIZ-WMP cấp chứng chỉ giảng viên nguồn về Tài chính và quản lý tài sản.

Trong 2 ngày, các học viên tham gia lớp tập huấn đã cùng các giảng viên nhiều kinh nghiệm tìm hiểu và thực hành về quản lý tài sản và tài chính với 7 bài học rất cụ thể:
Bài 1: Giới  thiệu về quản lý tài sản
Bài 2: Công tác kiểm kê tài sản
Bài 3: Các tài sản quan trọng của hệ thống thoát nước
Bài 4: Mức độ của dịch vụ thoát nước
Bài 5: Vòng đời tài sản
Bài 6: Yếu tố chi phí và nguồn thu hồi chi phí
Bài 7: Chiến lược tài chính và lập kế hoạch tài chính

Nhờ áp dụng phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, các giảng viên đã xây dựng được một lớp học vô cùng sôi nổi. Với sự định hướng của giảng viên, các học viên đã lần lượt trình bày và giải thích được các khái niệm về tài sản và quản lý tài sản, ý nghĩa của việc thống kê tài sản, hiểu giải th́ch được các nguyên 
tắc về phân loại tài sản; vòng đời tài sản và các  yếu tố liên quan đến tuổi thọ của tài sản, các chi phí liên quan đến quản lý và vận hành tài sản phân tích các chỉ số tài ch́nh. 

Tham gia lớp đào tạo, học viên đã được nâng cao kỹ năng về: Lập danh mục tài sản theo các tiêu chí qui định (Qui định nội bộ hoặc/và các hướng dẫn chuyên ngành) ; Lập bảng đánh giá mức độ quan trọng của tài sản; Lập kế hoạch vận hành bảo dưỡng tài sản thoát nước cho đơn vị; Phân  loại các loại chi phí khác nhau trong quá  trình quản lý tài sản cũng như các nguyên  tắc xây dựng chiến lược  tài chính cho đơn vị cung cấp dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỚP HỌC
 

 

 

 Bài: Hà Thắm
Ảnh: Vân Lan

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị