Khai giảng Khóa Bồi dưỡng Giảng viên nguồn lần thứ 4 (TOT4)

Theo đúng kế hoạch, ngày 1 - 5/8/2016, 25 học viên do Hội Cấp thoát nước Việt Nam và GIZ lựa chọn và được đào tạo qua 3 khóa TOT đã được tập hợp lại để tham gia tiếp khóa đào tạo thứ 4 trước khi được cấp Chứng chỉ trở thành những giảng viên nguồn cho các hoạt động đào tạo về quản lý nước thải. Trường Cao Đẳng Xây dựng Công trình đô thị tiếp tục được chọn là địa điểm để tổ chức TOT4.
 
 

Tham dự buổi Lễ Khai giảng có ông Phạm Xuân Điều - Trưởng Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Bà Phạm Thị Vân Lan - Cán bộ phụ trách Đào tạo - Chương trình Quản lý nước thải GIZ, ông Bùi Hồng Huế - Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Xây dựng Công trình đô thị cùng các vị khách mời và đông đủ các học viên của khóa đào tạo Giảng viên nguồn.

Nội dung của TOT4 là “Kinh nghiệm thực tế và Biên soạn Giáo trình, Tài liệu đào tạo về chủ đề tài chính trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại Việt Nam”.

Chương trình đào tạo Giảng viên nguồn lần thứ tư nhằm mục đích giới thiệu những nội dung mới về chủ đề tài chính cho lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải. Các khóa đào tạo giảng viên từ 1 đến 3 đã chuẩn bị và trang bị cho học viên những công cụ giảng dạy và kiến thức bổ sung để họ thực hiện một quy trình đào tạo dựa vào bộ giáo trình do Tập đoàn Tư vấn GFA biên soạn. Vì vậy, Khóa đào tạo Giảng viên lần thứ tư này mang đến cho các học viên cơ hội báo cáo và cùng nhìn lại kinh nghiệm của chính mình, đồng thời xác định những khiếm khuyết, đưa ra các bài tập thực tế để giúp họ khắc phục những hạn chế đó.

Sau khi TOT4 kết thúc, các học viên sẽ tham dự Lễ bế giảng và trao chứng chỉ vào ngày 5/8/2016 chính thức trở thành những giảng viên tham gia các hoạt động đào tạo quản lý nước thải do Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức.

Bài & ảnh: Hà Thắm

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị