Khai giảng lớp tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình cấp thoát nước tại TP. HCM

 
Ngày 21 tháng 6 năm 2016, tại Văn phòng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp nước QCVN 07-1:2016/BXD và công trình thoát nước QCVN 07-2 :2016/BXD.
 

Tham dự buổi khai giảng có ông Ứng Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tươi - Phó Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, PGS.TS. Mai Thị Liên Hương - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật và TS. Nguyễn Trung Hòa - Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Bộ Xây dựng cùng đông đủ các học viên tham gia lớp tập huấn lần này.

Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm QCVN 07-1:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp nước và QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình thoát nước.

Lớp Tập huấn sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng quy định theo 2 quy chuẩn này.

Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của gần 80 học viên đến từ 22 đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước thuộc khu vực phía Nam.

PGS.TS. Mai Thị Liên Hương - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật và TS. Nguyễn Trung Hòa - Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Bộ Xây dựng là 2 giảng viên của lớp tập huấn. Đây cũng là 2 chuyên gia trực tiếp thẩm định các quy chuẩn nói trên.

Sau buổi lễ khai giảng, PGS.TS. Mai Thị Liên Hương đã giới thiệu cũng như giải thích, làm rõ những điều mục, các số liệu có thay đổi trong QCVN07-1:2016/BXD so với QCVN 07:2010 và sự phù hợp với các quy chuẩn khác; bao gồm các công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất; các nhà máy xử lý nước cấp từ công trình đầu tiên tới trạm bơm nước sạch; mạng lưới đường ống và trạm bơm tăng áp trên mạng lưới. Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng cũng đã giới thiệu, giải thích những điều mục, các số liệu có thay đổi trong QCVN07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình thoát nước so với QCVN 07:2010 và sự phù hợp với các quy chuẩn khác.

Cuối buổi tập huấn các học viên đã cũng nhau thảo luận, trao đổi và đặt ra nhiều câu hỏi. TS. Nguyễn Trung Hòa đã nhiệt tình giải đáp tất cả những thắc mắc của học viên.

Tuy chỉ diễn ra trong 1 ngày nhưng các học viên đều đánh giá cao những kiến thức vô cùng thiết thực và bổ ích mà lớp tập huấn mang lại.

Bài: Hà Thắm - Ảnh: Lệ Diễm

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị