Thông báo Tập huấn Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp nước và công trình thoát nước

 
Ngày 01/02/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm QCVN 07-1:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp nước và QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình thoát nước.
 

Để kịp thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng quy định tại QCVN 07-1:2016/BXD và QCVN 07-2:2016/BXD, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam tổ chức tập huấn 2 Quy chuẩn này.

1. Đối tượng tham gia tập huấn:

 -  Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải;

-  Các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình cấp nước.

2. Nội dung tập huấn:

 - Giới thiệu, giải thích, làm rõ những điều mục, các số liệu có thay đổi trong QCVN07-1:2016/BXD so với QCVN 07:2010 và sự phù hợp với các quy chuẩn khác; bao gồm các công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất; các nhà máy xử lý nước cấp từ công trình đầu tiên tới trạm bơm nước sạch; mạng lưới đường ống và trạm bơm tăng áp trên mạng lưới.

- Giới thiệu, giải thích, làm rõ những điều mục, các số liệu có thay đổi trong QCVN07-2:2016/BXD so với QCVN 07:2010 và sự phù hợp với các quy chuẩn khác.

3. Giảng viên: PGS.TS. Mai Thị Liên Hương - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật & TS. Nguyễn Trung Hòa - Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường -Bộ Xây dựng, là các chuyên gia trực tiếp thẩm định 2 quy chuẩn nói trên.

4. Thời gian và kinh phí khoá tập huấn:

- Thời gian tập huấn: 01 ngày, ngày 21/6/2016.

+ Buổi sáng từ 8:30 – 11:30 tập huấn QCVN 07-1:2016/BXD;

+  Buổi chiều từ 13:30 – 16:30 tập huấn QCVN 07-2:2016/BXD.

 - Kinh phí tham gia tập huấn: Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp thêm kinh phí: 500.000 đ/học viên/nửa buổi; 700.000 đ/học viên/cả ngày; đối với doanh nghiệp không là Hội viên Hội CTNVN: 600.000 đ/học viên/nửa buổi;  800.000đ/học viên/cả ngày (bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, và các chi phí khác phục vụ khoá học).

5. Địa điểm tập huấn: Văn phòng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng, 14 Kỳ Đồng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

6. Thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Việc thanh toán bằng chuyển khoản đề nghị thực hiện trước ngày 10/5/2016. Thông tin tài khoản:

-       Tên tài khoản: Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam

-       Số tài khoản (VND): 12010000010702

-       Ngân hàng: Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

-       Địa chỉ: Block A, Vincom Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Đề nghị đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự (bao gồm họ tên, năm sinh, giới tính, chức vụ, điện thoại liên hệ) về địa chỉ:

Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, 65 Vân Hồ 3, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Fax: 043.976.2721 hoặc Email: tranmyhanh118@gmail.com. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trần Mỹ Hạnh - Ban Đào tạo Hội CTNVN, di động: 097.386.1357 (từ 8:30 – 16:00).

(Thời hạn nhận danh sách đăng ký đến hết ngày 14/6//2016)

Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị