Thông báo mở lớp tập huấn: Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại TP Hồ Chí Minh

Để kịp thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt và thực hiện theo đúng các quy định tại Bộ Luật Lao động 10/2012/QH2013, Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH/2013, Nghị định 49/2013/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, Thông tư 17/2015/TT - BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ – CP và các văn bản có liên quan tới hai Bộ Luật này; được sự hỗ trợ của Dự án DEVIWAS, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (CTNVN) dự kiến tổ chức Lớp Tập huấn quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại TP Hồ Chí Minh
 
 

Đối tượng tham gia tập huấn: Lãnh đạo đơn vị; Trưởng, phó phòng tổ chức lao động, cán bộ theo dõi về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; cán bộ phòng kế toán có liên quan đến lao động, tiền lương và bảo hiểm.

Giảng viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Lao động, Thương Binh & Xã hội trực tiếp soạn thảo các văn bản nói trên: Bà Trần Thị Thúy Nga - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã Hội và Ông Hoàng Minh Hào, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thời gian: 1,5 ngày (8:30 - 16:30 ngày 25/5/2016; 8:30 - 11:30 ngày 26/5/2016)

Kinh phí: Các chi phí bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu và các chi phí khác phục vụ lớp học. Dự án hỗ trợ một phần kinh phí. Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp thêm kinh phí: 750.000 đ/học viên; đối với doanh nghiệp không là Hội viên Hội CTNVN: 900.000 đ/học viên. Chi phí khác như đi lại, ăn, nghỉ… do đơn vị tự túc.

Địa điểm tập huấn: Văn phòng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng,             14 Kỳ Đồng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Việc thanh toán bằng chuyển khoản đề nghị thực hiện trước ngày 20/5/2016. Thông tin tài khoản:

  • Tên tài khoản: Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam
  • Số tài khoản (VND): 12010000010702
  • Ngân hàng: Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
  • Địa chỉ: Block A, Vincom Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Hội CTNVN trân trọng thông báo để Quý đơn vị cử các cán bộ đã đăng ký tham dự lớp Tập huấn trên. Đề nghị đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự (bao gồm họ tên, năm sinh, chức vụ, điện thoại liên hệ) về Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam trước ngày 20 tháng 5 năm 2016 theo địa chỉ: Ban Đào tạo, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, Số 65 Vân Hồ 3, Hai Bà Trưng, Hà Nội,Fax: 043.976.2721 hoặc Email: tranmyhanh118@gmail.com. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trần Mỹ Hạnh - Ban Đào tạo Hội Cấp thoát Nước Việt Nam, di động: 097.386.1357.

Văn phòng TW Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị