Mời tham dự khóa học quản lý cao cấp tại Phần Lan

Để giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam tiếp cận với quản lý doanh nghiệp hiện đại trong nền công nghiệp 4.0. Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Diễn đàn nước Phần Lan tổ chức khóa học quản lý cao cấp tại Phần Lan.

Đơn vị có nhu cầu cử cán bộ lãnh đạo đi học, đăng ký danh sách (Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, chức vụ, số điện thoại, email, số hộ chiếu, thời hạn hộ chiếu) gửi về Hội Cấp thoát nước Việt Nam (Ban Đào tạo) trước ngày 10/03/2022.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Ông Phạm Xuân Điều - Trưởng Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam.
ĐT: 0913.276.126
Email: phamxuandieu157@gmail.com.

TOÀN VĂN CÔNG VĂN

Khóa học khác

Tuyển sinh 2021-1