Thông báo địa điểm, thời gian sát hạch tại TP.HCM Tháng 8-2020

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam dự kiến tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân thuộc các đơn vị thành viên của Hội Cấp thoát nước Việt Nam khu vực phía Nam; tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quân Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 28-29/8/2020, cụ thể:
-  Ngày 28/8: 14h 00&; thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế, hướng dẫn thi trên máy tính và ôn thi;
- Ngày 29/8: 7h 45&; thí sinh bắt đầu vào phòng sát hạch cho đến thí sinh cuối cùng dự sát hạch.

2. Số lượng dự kiến: Số lượng thí sinh sát hạch khoảng 62 người.

3. Lưu ý: Thí sinh trước khi vào phòng sát hạch phải đeo khẩu trang.

Trung tâm  Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo đến các thí sịnh có mặt tại Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quân Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đầy đủ và đúng giờ.

DANH SÁCH THAM GIA SÁT HẠCH NGÀY 28-29/8/2020


 

Khóa học khác

Tuyển sinh 2021-1