Danh sách tham gia sát hạch Cấp chứng chỉ tại TP.HCM, ngày 16/5/2020

Trung tân Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo Danh sách cá nhân thâm gia Sát hạch Chứng chỉ Hành nghề hoạt động xây dựng tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quân Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/5/2020.

DANH SÁCH CỤ THỂ NHƯ SAU:


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM

Khóa học khác

Tuyển sinh 2021-1